Opnieuw recordaantal faillissementen
De slachtoffers worden vooral gesignaleerd in de handel- en bouwsector

Opnieuw recordaantal faillissementen

Redactie Baaz
Opnieuw is het aantal faillissementen in een maand gestegen. In juli 2013 gingen er ruim honderd meer bedrijven en instellingen over de kop dan een maand daarvoor.

Vorige maand kwam het CBS met cijfers over de eerste helft van 2013. Uit deze gegevens bleek dat er in die periode 4983 bedrijven en instellingen failliet zijn verklaard. Dat is veertien procent meer dan in diezelfde periode het jaar daarvoor. De slachtoffers werden vooral gesignaleerd in de handel- en bouwsector. In de handel betrof het vooral (groot)handel in kleding, bouw- en doe-het-zelfmaterialen en winkels in woninginrichting. In de bouw vielen de hardste klappen bij de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook onder de hieraan verwante bedrijven als schildersbedrijven, loodgieters, glaszetters en project-ontwikkelaars steeg het aantal faillissementen fors, aldus het CBS.

Ook de cijfers over deze maand laten een weinig positief beeld zien. Met 779 faillissementen (exclusief eenmanszaken) is er opnieuw sprake van een record. Ook deze periode waren het vooral de handel (224 zaken) en de bouwnijverheid (92 bedrijven) die over de kop gingen.

Driemaandsgemiddelde

Het CBS merkt op dat het aantal faillissementen per maand sterk afhangt van het aantal zittingsdagen van de rechtbank in de betreffende maand. Beter is dus om te kijken naar het driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Dit gemiddelde liep in juli van 722 verder op naar 751.

Advies

Voor ondernemers is het van belang te weten hoe je een bedrijf op een verantwoorde manier beeindigd. In dit artikel lees je hoe je in tien stappen je bedrijf stopt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie