Nieuwe verzekeraar ZZUPER schudt AOV markt op met ‘tientjespremie’ voor ZZP’ers

Nieuwe verzekeraar ZZUPER schudt AOV markt op met ‘tientjespremie’ voor ZZP’ers

Redactie Baaz

Nederland telt inmiddels 1,3 miljoen zzp’ers. Daarvan is ruim twee derde niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Met name de hoge premies liggen hieraan ten grondslag, met soms schrijnende situaties tot gevolg. Om de leemte tussen een dure AOV en helemaal niets doen te vullen, komt ZZUPER met een disruptieve verzekeringsoplossing voor zzp’ers; financiële zekerheid, zonder torenhoge premie. Bij de nieuwe verzekeraar zijn ondernemers verzekerd tot een bedrag van tweehonderdduizend euro. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Direct en belastingvrij.  

AOV-stelsel op de schop  


“De mindset van een zzp'er is anders dan die van iemand in loondienst. Deze groep zelfstandigen is minder op zoek naar inkomenszekerheid tot aan het pensioen. Toch is het AOV-stelsel hier wel grotendeels op gestoeld en daar wringt de schoen”, vertelt Sander Franken, CEO en initiatiefnemer van ZZUPER. “De keuze voor zzp’ers bestaat momenteel uit óf een verzekering met een torenhoge premie óf geen verzekering. Aan die ongezonde situatie komt nu een einde. Omdat verzekerden bij ons niet meebetalen aan een inkomensgarantie voor uitvallers tot aan de pensioenleeftijd, wat voor reguliere AOV-verzekeraars de grootste kostenpost is, maken we een financieel vangnet ineens veel beter betaalbaar en daarmee toegankelijk voor de groter wordende ZZP-populatie.”   

Focus op herstel  

Door in één keer een bedrag tot 200.000 netto uit te keren bij verlies van een lichamelijke functie of een ernstige ziekte kunnen verzekerden zich volledig richten op hun herstel. Dit kan bijvoorbeeld door het kopen van tijd, het aflossen van een lening of het aanpassen van woning of auto. Daarnaast kan het budget worden gebruikt voor omscholing, als het huidige beroep niet meer uitvoerbaar is. In alle gevallen bepalen de verzekerden zelf waar het geld aan wordt besteed.   

Minutenwerk, zonder medische keuring  

De nieuwe verzekeraar wil niet alleen op het gebied van kosten onderscheidend zijn, maar ook qua proces. Bij ZZUPER hebben verzekerden geen medische keuring vooraf nodig en kan de verzekering online en binnen vijf minuten worden afgesloten, in tegenstelling tot het tijdrovende proces bij traditionele AOV-verzekeringen.  

“Door het vergroten van de toegankelijkheid met deze verzekering, willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van een serieus maatschappelijk probleem: honderdduizenden zzp’ers die over geen enkel vangnet beschikken als de gezondheid hen in de steek laat. Onze verwachting is dat het aantal onverzekerde zzp’ers in Nederland door de komst van ZZUPER aanzienlijk zal afnemen”, sluit Franken af.  

Solide basis   

Verzekeraar MaasLloyd en MunichRe, een van de grootste herverzekeraars ter wereld, hebben zich enthousiast getoond. Bovendien heeft ZZUPER een vergunning bij de AFM. ‘Belangrijke redenen voor mij om deel te nemen, zegt Jonathan Bouma, investeerder en bedrijvenbouwer. ‘Dit verzekeringsbedrijf heeft een solide basis en brengt iets volledig nieuws op de markt. Ik verwacht dat we in een grote behoefte voorzien.’  

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie