Nederlandse industrie zet in op het halen van verschillende SDG’s

Nederlandse industrie zet in op het halen van verschillende SDG’s

Redactie Baaz

Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker thema voor bedrijven in de industrie. Zij zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan enkele van de wereldwijd vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze duurzaamheidsdoelen zijn niet uitsluitend gericht op het terugdringen van het verbruik van grijze stroom en schadelijke uitstoot, maar bijvoorbeeld ook op het tegengaan van armoede en ongelijkheid. Specifiek voor de doelen gerelateerd aan het verbruik van energie is het voor partijen in de industrie interessant om te kijken naar de toepassing van groene waterstof. Groene waterstof dient als duurzame brandstof en kan worden ingezet als grondstof, ter vervanging van de huidige toepassingen van aardgas. Er zijn verschillende partijen die bedrijven in de industrie adviseren over de wijze waarop zij groene waterstof kunnen gaan gebruiken.

Keuze voor de toepassing van zonnepanelen

Niet alleen het gebruik van groene waterstof is interessant. Ook kiezen veel bedrijven voor het gebruik van zonnepanelen. De platte daken van veel bedrijfspanden lenen zich hier goed voor. Het voordeel van een plat dak is de mogelijkheid de zonnepanelen in de meest optimale hoek te monteren, waarmee de opbrengst van de zonnepanelen gemaximaliseerd wordt. 

Naast de keuze voor het monteren van zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand kan het interessant zijn om te kijken naar de aanleg van zonneparken. Dit geldt specifiek voor bedrijven die relatief grote stukken grond in hun bezit hebben. Met een zonnepark is het mogelijk om onrendabele grond rendabel en daarbij duurzaam te maken. De zonneparken zorgen voor een continue inkomstenstroom, of helpen je organisatie de kosten te reduceren. 

Kies voor een duurzaam parkeerterrein met een zonnecarport 

Kijk bij het verduurzamen van een bedrijfspand niet uitsluitend naar mogelijkheden om het dak hiervan te bekleden met zonnepanelen. Ook een zonnecarport kan een goed idee zijn. Het helpt je het parkeerterrein bij je bedrijfspand op een efficiënte, duurzame wijze in te zetten. Wist je dat een optimale benutting van het bruto potentieel oppervlak aan geschikte parkeerlocaties voor zonnecarports tussen de 8,1 en 9,6 terrawattuur ligt? Het zou een theoretisch vermogen van 10 gigawattpiek opleveren. Bijkomend voordeel van een zonnecarport is dat auto’s minder warm zijn, wanneer men terugkeert naar huis of vertrekt richting de klant. 

Opslag van zelf opgewekte groene stroom

Wie de opgewekte groene stroom niet direct verbruikt, kan baat hebben bij grootschalige batterijen die de opslag van groene stroom mogelijk maken. Het helpt de balans tussen vraag en aanbod te bewaken. Daarbij verbeteren de batterijen de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie