Nederlandse faillissementen stijgen met 38 procent in 2024

Nederlandse faillissementen stijgen met 38 procent in 2024

Redactie Baaz

Het aantal faillissementen stijgt in Nederland dit jaar naar verwachting met 38 procent. Hoewel deze stijging minder groot is dan vorig jaar (48 procent) is het aantal faillissementen nog niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Pas in 2025 zal dit stabiliseren; dan zal het aantal insolventies in Nederland naar verwachting slechts met 3 procent groeien. Dat concludeert Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2024. Wereldwijd verwacht zij dat het aantal faillissementen dit jaar met 16 procent zal stijge

In Nederland was in 2023 sprake van een sterke stijging (+48 procent) van het aantal faillissementen. Dat betekende een flinke toename ten opzichte van 2022, toen het aantal bedrijfssluitingen (+14 procent) - in tegenstelling tot de twee voorgaande coronajaren - weer in de lift zat. Zo was in 2020 en 2021 juist sprake van een sterke daling, doordat overheidssteun ervoor zorgde dat veel bedrijven de coronacrisis konden overleven. “Sinds de overheidsmaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 zijn gestaakt, zien we een stijging van het aantal faillissementen. In geheel 2023 stond de teller in Nederland op 3.271 faillissementen. Vooral in de tweede helft van dat jaar liepen de aantallen sterk op en ging het om gemiddeld 300 faillissementen per maand. Deze trend zette zich ook in januari en februari van 2024 voort”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “Deze stijging ligt echter in de lijn der verwachtingen. Zo is zowel in Nederland als in andere delen van Europa sprake van een proces van normalisatie naar het niveau van vóór de coronacrisis. Tijdens die crisis bleef het aantal faillissementen door coronasteun kunstmatig laag. Zo zien we dat het wegvallen van die steun in combinatie met de hoge rente en de economische teruggang ertoe heeft geleid dat veel bedrijven nu alsnog omvallen. De verwachting is dat het aantal faillissementen dit jaar op 4.500 uitkomt. Dat lijkt veel, maar is grotendeels een overloopeffect van 2023. Daarnaast verwachten we vanaf 2025 geen grote verschuivingen meer en zal het aantal faillissementen volgend jaar slechts licht stijgen.”

Nederland één van sterkste stijgers wereldwijd

Nederland behoort - naast Italië (+63 procent), Singapore (+47 procent), Portugal (+34 procent), Polen (+29 procent) en de Verenigde Staten (+29 procent) - tot de landen waar in 2024 de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht (+38 procent). Dat betekent dat Nederland - na een scherpe daling van het aantal faillissementen tijdens corona - op weg is naar het niveau van vóór de coronacrisis. In 2025 zal het aantal insolventies echter stabiliseren; dan wordt een lichte groei (+3 procent) verwacht van het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten.

Wisselende vooruitzichten in 2024

Wereldwijd is het aantal insolventies in 2023 over de gehele linie toegenomen; zo was in 24 van de 29 landen die door Atradius worden gemonitord sprake van een stijging van het aantal faillissementen. Lorié: “Naast normalisatie naar pre-corona niveaus is in een aantal markten de huidige economische situatie reden voor een stijging van het aantal faillissementen. De groei van de wereldeconomie koelt af en hoewel de inflatie is afgenomen, is deze nog altijd hoger dan de Europese Centrale Bank nastreeft. Centrale banken zijn daarom voorzichtig met renteverlagingen. Dat zet wereldwijd nog steeds de druk op bedrijven, zeker omdat hun financiële buffers sinds de pandemie grotendeels zijn opgedroogd.”

Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat sprake is van een sterk wisselend beeld in verschillende markten en dat de vooruitzichten voor 2024 sterk uiteenlopen. Zo neemt in sommige landen dit jaar het aantal faillissementen nauwelijks toe of is zelfs sprake van een aanzienlijke daling. Dat geldt in het bijzonder voor Zuid-Korea (-32 procent), Ierland (-18 procent), Canada (-7 procent) en Finland (-7 procent). In deze landen steeg het aantal insolventies in de afgelopen jaren al tot boven het niveau van vóór corona. Atradius verwacht daarom dat in deze landen in 2024 sprake zal zijn van een neerwaartse trend. In andere landen - zoals Tsjechië (+3 procent), Oostenrijk (+2 procent), Roemenië (+4 procent), Noorwegen (+6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+7 procent) - tekent zich een stabilisering af en verwacht Atradius minder grote fluctuaties.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie