Voorkom discriminatie

NBBU toetst uitzendondernemingen op naleving gelijkheidsbeleid

Bart Remmers
Geen uitzendondernemingen meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU.

Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. Ontoelaatbaar, vindt de NBBU.
 
De oplossing voor discriminatie ligt in gedragsverandering. 'Tot dusverre richtte de NBBU zich met name op voorlichting en het ontwikkelen en aanbieden van producten en trainingen. Deze blijven we onze leden aanbieden, maar we gaan meer doen.'

Weten hoe het moet

Ondernemers en directies denken soms ten onrechte dat de mensen in hun organisatie weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie. Medewerkers zelf ervaren dit niet altijd zo. Juist in het contact tussen uitzendonderneming en opdrachtgever moet volledig transparant zijn wat van iemand wordt verwacht en waarom. Daarom eist men van NBBU-leden een bedrijfsvoering die gelijkheid als uitgangspunt heeft en controleren hierop, met behulp van een externe onafhankelijke controleur.
 
NBBU-leden conformeren zich aan de Ondernemerscode, waarin een gelijkheidsbepaling is opgenomen. Deze code blijft bestaan, maar in de toekomst toets de NBBU ook op naleving. Dit betekent dat men aan de huidige cao-audits een eis toevoegt: dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft geïmplementeerd.

Mystery calls

De NBBU toetst of leden ingaan op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dat doet men door middel van mystery calls, als steekproef achteraf. Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. 

In het verbetertraject stellt de NBBU vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen.
 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart