Nieuwe welvaart komt vooral van innovatieve mkb’ers

Minister Hoekstra wil regionale bedrijvigheid aanjagen

Redactie Baaz
‘De economische toekomst van Nederland ligt vooral in de regio’s. De grote steden in de Randstad zijn overvol en onbereikbaar. Woningen niet meer te betalen voor de gewone man. En door de pandemie hebben we geleerd dat het niet verstandig is bovenop elkaar te wonen, maar meer gespreid. Er is ruimte genoeg in ons land, het is alleen heel ongelijk verdeeld. Daarom zet ik vol in op het aanjagen van regionale bedrijvigheid.’

Een ferme belofte van minister Hoekstra (Financiën) terwijl hij zijn plan de New Deal uitlegt. Een pragmatische aanpak om de economie snel weer nieuw leven in te blazen. Hoekstra: ‘We hebben een voortvarende aanpak nodig om van het nieuwe normaal naar het slimme normaal te gaan. Mijn New Deal bestaat uit een pakket maatregelen om getroffen ondernemers erbovenop te krijgen en nieuwe bedrijvigheid aan te jagen. Ik heb me laten inspireren door president Roosevelt die in de jaren dertig met zijn New Deal Amerika uit de economische crisis wist te redden. Deze New Deal is mijn persoonlijke belofte aan Nederland.’

Made in Europa

Onderdeel van die deal is het versterken van de regionale mkb’ers. ‘De coronacrisis heeft ons geleerd dat we zelfvoorzienend moeten zijn. Niet meer afhankelijk van import van cruciale medicijnen, apparatuur, levensmiddelen of grondstoffen uit China en andere landen. We gaan het midden- en kleinbedrijf aanjagen om dit zoveel mogelijk in onze eigen regio te fabriceren. Alles op kleine schaal. Zo worden we minder kwetsbaar als er zich een volgend virus voordoet. Met andere Europese landen maken we afspraken wie zich waarin gaat specialiseren, want olijfolie maken in ons land is wat moeilijker dan in Italië. Met deze Made in Europa strategie halen we de belangrijkste productie terug en beschermen we de leveringszekerheid van vitale producten en diensten.’

Florerende maakindustrie

Volgens Hoekstra betekent de terugkeer van de maakindustrie een ongekende groei en bloei voor het mkb en hightechindustrie. ‘Belangrijk is dat we de bedrijvigheid en dus welvaart goed spreiden over ons land. We hebben al clusters in ons land met specialiteiten zoals Brainport Eindhoven, Food Valley rondom Wageningen en Chemelot in Limburg.  Door het ondernemerschap goed te spreiden over de regio’s, profiteren alle delen van het land van de welvaart en beschikbare arbeidsplaatsen. Zo gaan we kansongelijkheid te lijf en gaan we een nieuwe periode van welvaart tegemoet. De exploderende maakindustrie hongert naar goed opgeleide vakmensen. Dat betekent dat we fors gaan investeren in vmbo-, havo- en mbo-opleidingen. De regionale spreiding van bedrijvigheid zorgt er bovendien voor dat er voor studenten en scholieren ruim aanbod is van stageplekken en banen in de eigen buurt.’

Broedplaatsen van innovatie

Als het aan Hoekstra ligt krijgen lokale mkb’ers in zijn plan New Deal een streepje voor. ‘We versoepelen de Europese aanbestedingsregels zodat kleine en grote opdrachten bij voorkeur aan Nederlandse of Europese bedrijven wordt gegund. En we gaan de kwaliteit beter bewaken zodat een Nederlands topproduct wordt beschermd tegen inferieure producten van ver weg. Ook moet bij overheden de nadruk liggen op het faciliteren van bedrijvigheid in plaats van regeldruk. 

Alle initiatieven die kansrijk zijn, worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de overheden. Zo worden de regio’s broedplaatsen van creatieve en innovatieve ondernemingen. Door wereldwijd een voortrekkersrol in te nemen, trekken we baanbrekende bedrijven aan om zich in onze metropolen te vestigen. ‘

Nederlands vlees

‘We moeten trots zijn op Made in Holland. Het afgelopen jaar stokte de import van veel producten en waren veel internationale winkelketens dicht. In deze periode hebben we onze weg gevonden naar lokale bedrijven. De streekboerderij werd ontdekt, met Nederlandse groenten en Nederlands vlees. Ietsje duurder dan wat voorheen werd geïmporteerd uit Afrika of Zuid-Amerika maar wel topkwaliteit en volgens onze kwaliteitseisen gemaakt. Deze bedrijven zijn trots op wat ze met passie maken. Die verdienen het dat we klant blijven, ook als het gewone leven weer op gang komt. 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie