Minister Asscher komt met een harde aanpak van schijnconstructies
Voortaan zijn ook opdrachtgevers aansprakelijk voor een fatsoenlijk loon

Minister Asscher komt met een harde aanpak van schijnconstructies

Redactie Baaz
Minister Asscher komt in actie en gaat met een nieuwe wet schijnconstructies te lijf.

Waar gaat het mis? In veel gevallen bij het salaris dat betaald wordt aan werknemers die van buiten Nederland komen en de premies en belastingen die daarover (moeten) worden afgedragen. Werknemers worden bijvoorbeeld minder betaald dan het minimumloon dat de cao voorschrijft of betalen een deel uit als onkostenvergoeding om de fiscus te ontduiken.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt in actie en presenteert volgend jaar de Wet Aanpak Schijnconstructies. Daarmee moet een einde worden gemaakt aan een tal van schijnconstructies die niet verboden, maar evenmin wenselijk zijn.

Voortaan zijn ook opdrachtgevers aansprakelijk

Concreet betekenen de nieuwe plannen van de minister dat opdrachtgevers aansprakelijk worden voor het betalen van het cao-loon. Nu ligt die zorg alleen bij werkgevers. Daarbij heeft de Inspectie SZW sinds november 2013 vijftien extra inspecteurs aangesteld om werkgevers aan te pakken die via schijnconstructies minder loon, belasting of premies betalen.

Bovendien zal het in de loop van 2014 voor werkgevers onmogelijk worden om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te betalen. Werkgevers doen dit nu vaak omdat ze dan minder belasting en sociale premies hoeven af te dragen. Volgens de minister werken deze constructies echter oneerlijke concurrentie in de hand die kan leiden tot verdringing van binnenlands arbeidsaanbod. Minister Asscher legt uit: ‘Ik ben voor vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Maar ik heb ook oog voor de ongewenste effecten ervan. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers zijn hier een voorbeeld van. Via die constructies worden werknemers uit andere Europese landen onderbetaald en er ontstaat bovendien oneerlijke concurrentie. Een harde aanpak van schijnconstructies is daarom een belangrijke stap richting een meer fatsoenlijke arbeidsmarkt.’

Wat verandert er verder met de nieuwe wet?

  • Werknemers die een te laag loon ontvangen kunnen met de nieuwe wet makkelijker naar de rechter
  • Het team van vijftien inspecteurs wordt uitgebreid
  • De Inspectie SZW gaat sociale partners ondersteunen bij de handhaving van cao's
  • De minister maakt afspraken met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die zich bezighouden met schijnconstructies
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie