Meerderheid managers vindt bloot op werkvloer ongepast

Meerderheid managers vindt bloot op werkvloer ongepast

Redactie Baaz

Meer dan de helft (57%) van de managers vindt het ongepast wanneer iemand zich onnodig bloot kleedt in een klantgerichte omgeving. Vrouwelijke managers vinden dit vaker (72%) dan mannelijke managers (48%). Dat blijkt uit onderzoek van IT-detacheringsbureau Neomax|Olgreen onder 504 managers/(mede)beslissers in organisaties met meer dan 200 kantoormedewerkers

managers over Uiterlijke Verschijning in de Werkomgeving

Meer dan de helft (57%) van de managers vindt het ongepast wanneer iemand zich onnodig bloot kleedt in een klantgerichte omgeving. Vrouwelijke managers vinden dit vaker (72%) dan mannelijke managers (48%). Dat blijkt uit onderzoek van IT-detacheringsbureau Neomax|Olgreen onder 504 managers/(mede)beslissers in organisaties met meer dan 200 kantoormedewerkers.

Ook andere uiterlijke kenmerken worden op de werkvloer niet door alle managers gewaardeerd. Piercings en opvallende haarstijlen, zoals opscheren of felle kleuren haarverf, bestempelen drie op tien managers (30%) als ongepast. Een bijna even grote groep (29%) zegt ditzelfde over tatoeages. Ook wanneer het gaat over het uiten van geloofsovertuiging, is een deel van de managers terughoudend. Een kwart ziet kleding gerelateerd aan het geloof, zoals een hoofddoek, als ongepast. Andere uitingen van geloof, bijvoorbeeld een ketting met kruisje, worden door een iets kleinere groep (15%) als ongepast bestempeld.

Gedrag op werkvloer

Ook wanneer het aankomt op gedrag trekken managers grenzen. Zo vindt twee derde (62%) van de managers het misplaatst als je iemand in een werksituatie zonder te vragen een knuffel geeft. Opvallend genoeg geldt dit minder als het gaat om het geven van drie kussen. Hierbij vindt ruim de helft (51%) dat je eerst om toestemming moet vragen aan de betreffende persoon. Ook vindt één op de vijf (21%) managers het ongepast als een collega een hand op zijn of haar schouder legt. ICT-beslissers (17%) lijken een stuk minder gediend te zijn van dit soort fysiek contact dan niet ICT-beslissers (6%).  

Richard Stassen, CEO van Neomax|Olgreen: “Het verbaast me niet dat een aanzienlijk deel van de managers bepaalde uiterlijke kenmerken en gedragingen als storend ervaren. Zo zijn felle haarkleuren en tatoeages in de IT-wereld nog niet een algemeen geaccepteerd fenomeen. Wat mij betreft dien je kaders te stellen over wat gepast of ongepast is, maar binnen deze kaders moet er voldoende ruimte zijn voor diversiteit. Onze ambitie bij Neomax|Olgreen is om een inclusieve werkomgeving te creëren waar gelijkwaardigheid centraal staat. Wij kijken naar vaardigheden en talenten van mensen. Niet naar uiterlijk, afkomst, geloof, geslacht of andere persoonlijke kenmerken.”

Je mening delen  

Managers voelen zich niet altijd even vrij om te delen hoe ze over zaken denken. Maar liefst één op de vijf managers (22%) heeft het idee dat ze hun mening beter voor zich kunnen houden. Er zijn ook onderwerpen die managers op de werkvloer het liefst uit de weg gaan. 17 procent voelt zich bijvoorbeeld ongemakkelijk om op kantoor zijn of haar mening te geven over seksuele voorkeuren of politiek. Vooral bij jongere managers (18-34 jaar) lijken deze onderwerpen gevoelig te liggen. Maar liefst een derde van hen vindt het oncomfortabel om zijn of haar mening te delen over seksuele voorkeuren (34%) of politiek (31%).

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie