Meer deeltijdwerkers in Nederland dan Duitsland

Meer deeltijdwerkers in Nederland dan Duitsland

Redactie Baaz

Het aantal deeltijdwerkers in Nederland is in de grensstreek met Duitsland tweemaal zo hoog dan in Nederland dan in Duitsland. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek trekt die de conclusie naar aanleiding van een onderzoek, waar het heeft samengewerkt met de statistiekbureaus van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Grote verschillen percentages deeltijdwerkers

Het onderzoek toont cijfers uit 2016.

Uit de cijfers blijkt dat in 2016 de in Nederlandse grensregio 54 procent van de werknemers uit deeltijdwerkers bestaat. Het gaat hier om werknemers in de leeftijd van van 15 tot 65 jaar. De Duitse regio laat in vergelijking met het Nederlandse deel significant andere cijfers zien. Daar bedraagt het aantal deeltijdwerkers in 2016 28 procent.

Verder valt een overeenkomst op in het onderzoek. Aan beide kanten van de grens zijn er meer vrouwen dan mannen die deeltijd werken.

Met die vaststelling houd de overeenkomst op.

Wie binnen de categorie 'vrouwen'  de percentages aan deeltijdwerkers vergelijkt kan hier niet anders dan constateren dat de de percentages ook hier ver uit elkaar liggen. In Nederland is bestaat 83 procent van de vrouwelijke werknemers uit deeltijders. Aan Duitse kant blijft het percentage hangen op 52 procent.

Het aantal mannelijke deeltijdwerkers is in beide landen lager dan het aantal vrouwelijke. Toch hier ook weer grote onderlinge verschillen. Nederland: bijna 27 procent. Duitsland: ruim 9 procent. Een factor 3 verschil.

Vergelijk deeltijdwerkers onderlinge Nederlandse regio's

De onderzoekers hebben ook Nederlandse grensregio’s met andere Nederlandse grensregio’s vergeleken. De verschillen zijn daar niet zo groot dan we hierboven aantreffen. 51 procent van de werknemers in Delfzijl bestaat in 2016 uit deeltijdwerkers,  tegenover 58 procent in de regio Zuidoost Drenthe. Ook in Duitsland zijn de onderlinge verschillen gering. Kreis Düren bungelt daar met 24 procent onderaan de lijst en Kreis Steinfurt staat bovenaan met een percentage deeltijdwerkers van 31.

Rapport deeltijdwerkers downloaden

Op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek  kan je het volledige rapport downloaden. Het is alleen in het Duits beschikbaar.

Absolute aantallen deeltijdwerkers Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt nauwkeurig het aantal deeltijdwerkers in Nederland bij.

Vorig jaar waren er in Nederland ruim 1,6 miljoen Nederlanders die een parttime baan hadden van 20 uur of minder per week.

Ongeveer 2,5 miljoen werknemers hadden een baan van tussen de 20 en 35 uur per week.

Daarmee komt het totaal aantal deeltijdwerkers in Nederland naar boven afgerond uit op gemiddeld 4,2 miljoen.

We werken in Nederland meer fulltime dan in deeltijd, maar het scheelt niet veel. In 2017 was het totaal aantal fulltimers 4, 4 miljoen.

Op zoek naar meer getallen over de arbeidsmarkt?

Wie meer getallen zoekt over de arbeidsmarkt kan ze vinden onder de link.

Kaartje van de grensstreek

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie