Maatschappelijke betrokkenheid werkgever essentieel bij werving personeel

Maatschappelijke betrokkenheid werkgever essentieel bij werving personeel

Redactie Baaz

Naast salaris, aansprekend werk en persoonlijke ontwikkeling weegt bij de keuze voor een baan de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf steeds zwaarder. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt enorm is en werknemers het vaak voor het uitzoeken hebben, kan een actief MVO-beleid net het verschil maken. Een meerderheid van de Nederlanders in loondienst vindt het belangrijk om te werken bij een bedrijf met een actief MVO-beleid. Zo blijkt uit recent onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Uitgedrukt in cijfers: 66% van de ondervraagden hecht eraan dat hun organisatie een MVO-beleid heeft (MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De meesten ervaren nadrukkelijk dat hun werkgever hen actief betrekt bij dat MVO-beleid. Een deel van hen krijgt zelfs de ruimte om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Bovendien vindt een ruime meerderheid (62%) het belangrijk dat hun pensioengeld geïnvesteerd wordt in maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Aldus enkele in het oog springende resultaten uit het onderzoek uit april 2022. 

MVO-beleid en werkgeverskeuze

Een actief MVO-beleid weegt mee bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Bij het zoeken naar een baan, is voor maar liefst 30% MVO-beleid medebepalend. Ruim 50% geeft aan niet te willen werken bij een werkgever die weinig inspanningen verricht op dit vlak. Ook is het zo dat bijna de helft (48%) met zijn of haar werk (nog meer) een bijdrage aan de wereld zou willen leveren. 15% van de ondervraagden is bereid daar ook salaris voor in te leveren wanneer het effect van het loonoffer extra groot is. Voor bedrijven die om personeel zitten te springen liggen hier dus kansen.

Werknemers vinden dat bedrijven zich vooral moeten inzetten voor:

1) tegengaan van milieuvervuiling (42%)

2) overgang naar duurzame energie (40%)

3) stimuleren van hergebruik van materialen en goederen (38%)

4) bevorderen van waardig werk en werkomstandigheden (38%)

5) zorgdragen voor een goede gezondheid voor iedereen (36%)

De werkgevers waar de ondervraagden werken voeren beleid op: 

1) diversiteit en inclusie

2) bevorderen van een gezondere levensstijl

3) zorgdragen voor een goede gezondheid voor iedereen 

4) bevorderen van waardig werk en werkomstandigheden

5) overgang naar duurzame energie

Maatschappelijk verantwoord pensioen

Jan Hein Rhebergen, directeur van BeFrank, is enthousiast over de onderzoeksresultaten. “Het is mooi om te zien dat steeds meer Nederlandse werknemers zich zo bewust bezig houden met MVO. Onze medewerkers betrekken we al jaren actief bij onze MVO-inspanningen. De recente verhuizing naar een circulair kantoor was daarbij een stap die echt verschil maakt. Voor de inrichting van het kantoor hebben we uitsluitend voor hergebruikte materialen gekozen. We hebben bijvoorbeeld stoelen laten bekleden met oude spijkerbroeken van de BeFrankers zelf.” Verder vindt Rhebergen het positief dat de meerderheid van de ondervraagden wenst dat hun pensioenuitvoerder voor haar beleggingen uitsluitend voor maatschappelijk verantwoorde bedrijven kiest. “Een duurzame toekomst voor iedereen vinden wij heel belangrijk. Daar passen wij dus ook onze beleggingen op aan. Omdat het bij pensioen om grote bedragen gaat, is de impact ook groot.” 

Accenten MVO-beleid

Het onderzoek van BeFrank zoomt ook in op de wijze waarop MVO-beleid het best in praktijk kan worden gebracht. Het blijkt dat werknemers eraan hechten dat bedrijven in het algemeen het accent leggen op het bestrijden van milieuvervuiling (42%), op een overgang naar duurzame energie (40%) en op het hergebruik van materialen (38%). Als gevraagd wordt in hoeverre hun eigen organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan blijkt de focus van de werkgever anders te liggen. Binnen de eigen organisatie krijgen vooral diversiteit en inclusie (28%), een gezondere levensstijl (28%) en het bevorderen van waardig werk en werkomstandigheden (24%) de prioriteit. Kortom, er liggen volop kansen voor organisaties om het gat te dichten en de uitvoering van hun beleid beter aan te laten sluiten bij de wensen van de werknemers.

Win-win

Rhebergen is enthousiast over het feit dat het onderzoek aantoont dat een solide MVO-beleid - waarbij de werkgever de werknemers actief betrekt – de werkgeverspositie versterkt. “Maar liefst de helft van de ondervraagden is ervan overtuigd dat MVO bedrijven helpt bij het aantrekken van nieuw personeel. En zelfs 60% van de ondervraagden meent dat dergelijk beleid werknemers extra veel voldoening geeft. Kortom, het mes snijdt aan twee kanten: de wereld en het bedrijf worden er allebei beter van. Hopelijk inspireert dit nog meer bedrijven om in te zetten op hun MVO-beleid en dit uit te dragen.” 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie