Langdurig zieke werknemer: wat te doen?
What to do bij langdurig ziekteverzuim

Langdurig zieke werknemer: wat te doen?

Redactie Baaz
Jouw werknemer is voor langere tijd uit de running. Wat moet je dan doen? Wij doken in de materie.

Als werkgever is het niet de bedoeling dat je achterover leunt tot de werknemer weer beter is of arbeidsongeschikt wordt verklaard. Die veranwoordelijkheid ligt namelijk de eerste twee jaar nog bij jou. Houd dus goed contact met betreffende instanties én je werknemer. In die tijd betaal je – in principe – ook nog zijn loon.

Melden bij bedrijfsarts

Zelfs bij een griepje moet je een zieke werknemer melden bij een bedrijfsarts of arbodienst. Na vier weken wordt er gesproken van ´lang ziek´. Een arbo-arts maakt na zes weken ziekte een probleemanalyse, waar in onder andere een analyse van de situatie en een prognose wordt opgenomen.

Op naar het UVW

In de 42e ziekteweek (ruim driekwart jaar) moet je hem ziek melden bij het Uitvoeringsinsitituut Werknemersverzekering (UVW). Jij en je werknemer beginnen samen met hen, een arbo-arts en re-integratiebedrijven een traject om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Denk je nu: ´daar heb ik helemaal geen zin in´? Ons advies: steek er toch maar moeite in. Als later namelijk blijkt dat je niet genoeg gedaan hebt aan de re-integratie van de werknemer, moet je loon (maximaal een jaar) langer doorbetalen. Wat houdt zo´n re-integratietraject nou precies in? Dat verschilt per situatie. Je bent in ieder geval verplicht om er alles aan te doen om te zorgen dat hij weer – op een of andere wijze – aan het werk gaat. Als een werknemer zelf iniatief neemt voor ander werk binnen (of buiten) jouw bedrijf, kun je alleen nee zeggen als je hier heel sterke argumenten voor hebt. Werkt je werknemer niet goed mee aan de re-integratie, mag je minder loon betalen.

Re-integratieverslag

Vergeet vooral niet om alles vast te leggen in het re-integratieverslag. Dit vormt het bewijs dat je er alles aan hebt gedaan om de werknemer aan het werk te krijgen. In dit dossier zit een plan van aanpak, de probleemanalyse, verslagen voor voortgangsgesprekken en een eventueel eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie.

Uitkering na anderhalf jaar

Is je werknemer anderhalf jaar ziek? Dan kan hij een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvragen. Als het al eerder duidelijk is dat hij echt niet meer op de werkvloer kan verschijnen, dan mag het eerder. Je kunt helpen, maar uiteindelijk moet hij de aanvraag doen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie