Kredietunies zoeken steun na unanieme aanname wetsvoorstel in Eerste Kamer

Kredietunies zoeken steun na unanieme aanname wetsvoorstel in Eerste Kamer

Redactie Baaz

Met de instemming van de Eerste Kamer voor de Wet Toezicht Kredietunies in de achterzak, gaan de coöperatieve instellingen op zoek naar steun bij provincies en pensioenfondsen voor meer ondersteuning.

Binnen een kredietunie leveren mkb´ers onderling leningen aan elkaar vanuit een gezamenlijke pot als aanvulling op de kredietvoorziening door banken. Met het wetsvoorstel worden de voorwaarden vastgelegd waarbinnen deze kredietunies in ons land kunnen worden opgericht en kunnen opereren. De Eerste Kamer stemde vanmiddag unaniem voor aanname van het wetsvoorstel van Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA), nadat de Tweede Kamer eerder al enthousiast bleek over het voorstel. Eerder was voor het uitzetten van leningen en aantrekken van geld een bankvergunning nodig, een horde die de reeds bestaande unies omzeilden door de uitgifte van eeuwigdurende certificaten of alleen de rol van bemiddelaar op zich te nemen.

Deze hordes worden in de nieuwe wet weggenomen en deze moet daarmee leiden tot meer investeringen en banen doordat ondernemers makkelijker krediet kunnen krijgen. De kredietunies worden per sector opgericht en het CDA wil dat er binnen vijf jaar vijftig van dit soort unies zijn opgericht die leningen mogen verstrekken tot maximaal 250.000 euro.

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) laat weten aan te gaan kloppen bij provincies en pensioenfondsen om de kredietunies actief te gaan ondersteunen. Zo kunnen ze de unies ondersteunen door een bijdrage te leveren aan de opstartkosten en de financiering of garantiefaciliteiten kunnen bieden. De vereniging telt tot nu toe twaalf leden, waaronder de Kredietunie Midden-Brabant en de Kredietunie Visserij en de Kredietunie Mobiliteits Ondernemers.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie