Jonge managers missen normen en waarden

Redactie Baaz
Jonge managers missen verantwoordelijkheidsgevoel en respect en laten zich vervolgens te veel leiden door carrire, inkomen en status. Ethische vorming moet meer aandacht krijgen op het onderwijs, vindt KPMG.

KPMG deed onderzoek naar wat bedrijven van het onderwijs vinden. De helft zegt dat het onderwijs wel genoeg doet aan de ethische vorming van studenten. Ruim veertig procent van de onderzochte bedrijven heeft juist de afgelopen twee jaar afscheid genomen van potentiële hoogvliegers, doordat de jonge managers normen en waarden ontbeerden.

Bedrijven zien grote verschillen tussen jongere managers en hun oudere collega's als het gaat om ethische vraagstukken. Veertig procent geeft aan dat jonge managers minder strikt zijn. Vrouwen zijn volgens de bedrijven strikter in ethische kwesties dan hun mannelijke collega's.

De laatste tijd wordt vaak gepleit voor moreel leiderschap, ook bij bedrijven. 'Er is echter geen enkele regel die gewenst gedrag van mensen kan afdwingen', zegt KPMG'er Philip Wallage. 'Nieuwe regels kunnen ook niet voorkomen dat niet wenselijk gedrag zoals hebzucht en eigenbelang door mensen worden vertoond.' Het gaat volgens hem dan ook niet zozeer om regels, maar om vertrouwen, integriteit, cultuur en ethiek, vooral aan de top van de organisatie.

Bron: KPMG

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie