Is jouw webshop al voorbereid op de nieuwe wetgeving?
'E-tailers moeten hun webshop weer grondig onder de loep nemen'

Is jouw webshop al voorbereid op de nieuwe wetgeving?

Redactie Baaz
Vanaf juni 2014 geldt nieuwe wetgeving waar elke e-tailer in Europa mee te maken zal krijgen. Door de implementatie van de Europese richtlijn consumentenrechten hebben consumenten door heel Europa straks dezelfde rechten als het gaat om koop op afstand. Is jouw webshop hierop voorbereid? Een aantal in het oog springende veranderingen waar elke e-tailer rekening mee moet houden.

Informatieplicht

Onder de nieuwe wetgeving is transparantie het toverwoord. Was het voorheen voldoende om de verzendkosten pas aan het einde van het verkoopproces te vermelden, nu moeten deze kosten vooraf al duidelijk zijn. Dit geldt ook voor informatie omtrent de kenmerken van de producten en diensten, de totale prijs en de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst. En wie dacht dat deze informatie kan worden opgenomen in de kleine lettertjes onderaan de pagina heeft het mis: deze informatie moet op een ‘duidelijke en in het oog springende manier’ worden weergegeven, nog voordat de consument zijn bestelling plaatst.

Op het moment waarop de consument zijn bestelling plaatst moet hem duidelijk worden gemaakt dat hij een betalingsverplichting aangaat. Volgens het wetsvoorstel voldoe je hier in ieder geval aan indien je op de bestelbutton de tekst opneemt: «bestelling met betalingsverplichting».

Bedenktermijn

De bedenktermijn waarin de consument zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst kan ontbinden wordt verlengd van zeven werkdagen naar veertien kalenderdagen. Jij als e-tailer moet de consument expliciet op deze mogelijkheid wijzen. Laat je dit na, dan wordt de termijn waarin de consument de koop mag terugdraaien verlengd van veertien kalenderdagen naar maximaal een jaar.

De termijn waarin je de koopsom aan de consument moet terugbetalen wordt daarentegen verkort van dertig naar veertien kalenderdagen, gerekend vanaf het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft geretourneerd of vanaf het moment dat je het product weer hebt ontvangen.

Bij verkoop van producten die niet kunnen worden geretourneerd, zoals e-books of apps, moet de consument voor het bevestigen van zijn bestelling expliciet verklaren dat hij weet dat de koopovereenkomst niet kan worden herroepen.

Retourneren

Het wordt verplicht om aan de consument een formulier (digitaal of hard-copy) te verstrekken waarmee een product kan worden geretourneerd, ook als de consument daar niet om vraagt. Als je zeker wilt zijn dat de consument de kosten van het retourneren draagt, moet je de consument hier al voor het sluiten van de koopovereenkomst over informeren. Behalve de mogelijkheid tot retourneren heeft de consument onder bepaalde omstandigheden ook het recht op reparatie of een vervangend product als het gekochte product niet aan de eisen voldoet. Ook hier geldt weer dat je de consument hierop moet wijzen voordat de koopovereenkomst tot stand komt.

Kortom, de nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat jij als e-tailer de inrichting van jouw webshop weer grondig onder de loep moet nemen en waar nodig aanpassen voor de verwachte ingangsdatum van 13 juni 2014. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en is jouw webshop bovendien Europaproof.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie