Innovatieve Nederlandse bedrijven betere kans op succes tijdens recessie

Redactie Baaz

Uit de Innovatie-index van Dell Technologies, een nieuw onderzoek onder 6.600 werknemers in meer dan 45 landen waaronder Nederland, blijkt dat bedrijven vertrouwen hebben in de kracht van innovatie van hun organisatie ondanks de wereldwijde uitdagingen. Bijna negentig procent van de respondenten uit ons land zegt dat hun bedrijf een levendige innovatiecultuur heeft, maar het onderzoek toont aan dat er een duidelijke ‘innovatiekloof’ is tussen de perceptie van innovatie en de realisatie ervan.

Om de innovatievolwassenheid van organisaties over de hele wereld te begrijpen, werden de respondenten gerangschikt op een benchmark inzake innovatievolwassenheid, van Innovatieleiders tot Achterblijvers in innovatie. Daaruit blijkt dat er een kloof is in de perceptie van innovatie, want de resultaten tonen aan dat, ondanks de positieve kijk op innovatieve bedrijfsculturen, slechts 17% van de organisaties in Nederland als Innovatieleiders en -adoptanten kan worden bestempeld.

Dit is belangrijk, aangezien Nederlandse Innovatieleiders en -adoptanten 1,7 keer meer kans hebben om hun innovatie te versnellen tijdens een recessie dan Volgers en Achterblijvers in innovatie (die meer kans hebben om te vertragen). Het goede nieuws is dat de Innovatie-index een momentopname is en dat organisaties zichzelf kunnen verbeteren door hun mensen, processen en technologie voor te bereiden op innovatie.

 • 83% van de bedrijven is het ermee eens dat hun bedrijf goed bestand is tegen economische schommelingen.
 • Er is echter een kloof tussen de perceptie en de realisatie van innovatie:
 • Slechts 17% van de organisaties kan worden bestempeld als Innovatieleiders en -adoptanten.
 • 73% is het ermee eens dat bepaalde aspecten van hun bedrijfscultuur hen er individueel van weerhouden om zo innovatief te zijn als ze zouden willen zijn.
 • Het is belangrijk om de kloof tussen de perceptie en realisatie van innovatie te dichten:
 • Bedrijven die worden gedefinieerd als Innovatieleiders en -adoptanten hebben 1,7x meer kans om hun innovatie te versnellen in moeilijke economische tijden.

Mensgerichte innovatie

Organisaties hebben vaak hulp nodig om een innovatiecultuur te ontwikkelen waarin alle ideeën een verschil kunnen maken en waarin ‘leren door te falen’ wordt aangemoedigd. Bedrijven erkennen dit en hebben vertrouwen in hun vermogen om dit te realiseren: meer dan tachtig procent van de Nederlandse werknemers gelooft dat mensen deels bij hun bedrijf komen werken omdat ze menen de kans te krijgen om te innoveren.

Het is echter wel belangrijk dat ze er met elkaar voor zorgen dat ze de innovatiekloof dichten. 65% van de respondenten gelooft dat mensen hun bedrijf ook verlaten omdat ze minder hebben kunnen innoveren dan ze hadden gehoopt. Daarbij zegt 73% dat bepaalde aspecten van hun bedrijfscultuur hen ervan weerhouden om zo innovatief te zijn als ze zouden willen/kunnen zijn.

Het rapport geeft bedrijven ook een handleiding over hoe ze deze problemen kunnen bijsturen, waarbij zowel de kansen om meer te innoveren als de belemmeringen die van invloed zijn op innovatie worden belicht.

Procesgestuurde innovatie

Naast op personen gerichte veranderingen moeten bedrijven ook kijken hoe ze hun processen rond innovatie kunnen verbeteren. Het voornaamste obstakel voor innovatie volgens Nederlandse respondenten is een gebrek aan tijd om te innoveren. Dit benadrukt het belang van prioriteiten stellen door senior leiders. Momenteel zegt 77% dat hun leiders meer gefocust zijn op het dagelijks beheer van het bedrijf dan op innovatie. Zonder duidelijk en zichtbaar engagement op leiderschapsniveau kunnen ambitieuze, bekwame personen hun volledige potentieel op het gebied van innovatie niet bereiken.

Meer structuur bieden rond innovatie kan ook leiden tot betere resultaten. Hoewel innovatie van nature als een organisch, ad-hoc streven kan worden beschouwd, zegt 50% van de Innovatieleiders en -adoptanten dat hun innovatie wordt gedreven door speciale, specifieke projecten.

Technologiegestuurde innovatie

De onderzoeksresultaten wijzen op de kracht van technologie om innovatie mogelijk te maken, en de gevolgen wanneer een bedrijf achterop raakt. De overgrote meerderheid (85%) van de bedrijven in ons land is actief op zoek naar technologieën om hen te helpen hun innovatiedoel te verwezenlijken. Omgekeerd gelooft 62% dat de technologie die ze gebruiken niet geavanceerd is en vrezen achterop te zullen raken ten opzichte van hun concurrenten.

De studie onderzocht ook waar organisaties winsten boeken en belemmeringen ondervinden, aan de hand van vijf technologische katalysatoren voor innovatie: multicloud, edge, moderne data-infrastructuren, anywhere-work en cybersecurity. Op bijna alle gebieden is complexiteit het grootste struikelblok om het volledige potentieel van deze technologie te ontsluiten.

Deze problemen komen wereldwijd duidelijk naar voren in de meest genoemde technologische belemmeringen voor innovatie:

 1. Stijgende cloudkosten
 2. Moeilijkheden bij het integreren van de algemene bedrijfsarchitectuur met de architectuur van de IT-infrastructuur
 3. Tijd en geld besteed voor het migreren van apps naar nieuwe cloudomgevingen
 4. Cyberdreigingen: niet kunnen innoveren met gegevens en onveilige edge-apparatuur
 5. Gebrek aan IT-infrastructuur om gegevens aan de edge te verwerken

“Er is een krachtige vergelijking in het bedrijfsleven: innovatief idee plus technologie is gelijk aan impact. Maar er zijn verschillende afhankelijkheden die organisaties in de weg staan. Ze denken vaak dat het met het innovatieve idee te maken heeft en wachten op het volgende grote ontwrichtende ‘aha’-moment. Maar kleine, praktische ideeën kunnen een rimpeleffect teweegbrengen dat leidt tot meer productiviteit, winstgevendheid en doelgerichtheid. Waar bedrijven niet omheen kunnen, zijn de juiste processen en technologie. Waarde ontstaat alleen als je ze alle drie hebt,” zegt Isabel Moll, CEO Dell Technologies Netherlands.

De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op de antwoorden van alleen de Nederlandse respondenten. Ga naar www.dell.com/innovationindex voor meer informatie en lees de samenvatting van het rapport met de wereldwijde resultaten.

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie