Inkoop goud stijgt met 28 procent als gevolg van hoge goudprijs

Inkoop goud stijgt met 28 procent als gevolg van hoge goudprijs

Redactie Baaz

De goudprijs heeft door de onzekere economische omstandigheden in 2023 alle records gebroken. In vergelijking met het voorgaande jaar (+5 procent) staan de koersen op een historisch hoog niveau. Hiermee bewees goud opnieuw zijn waarde als veilige haven en waardevaste belegging in onzekere tijden. Ook bij Goudwisselkantoor was de impact van de hoge goudprijs goed zichtbaar waardoor veel klanten profiteerden. De inkoop van gouden munten, sieraden en goudbaren van particulieren steeg sterk (+28 procent). Hoewel het totale aantal transacties voor de verkoop van goud met 25 procent daalde in vergelijking met het voorgaande jaar heeft Goudwisselkantoor een uitstekend jaar achter de rug.

De aanzienlijke daling van het totale aantal verkopen van goud en andere edelmetalen is volgens Goudwisselkantoor een signaal dat de vraag mede onder invloed van de dalende inflatie is afgenomen. Desalniettemin was 2023 - op één jaar na - een jaar met het hoogste aantal orders. In tegenstelling tot het aantal verkooptransacties is de inkoop van goud en andere edelmetalen in dezelfde periode juist sterk gegroeid. Veel particulieren die gouden sieraden bezitten, realiseren zich door de gedaalde koopkracht en de hoge goudprijs dat hun goud een aardig bedrag kan opleveren. Ook het aantal verpandingen is in 2023 substantieel toegenomen; er is sprake van een stijging van 27 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Goudwisselkantoor registreerde daarnaast een opvallende stijging van het aantal valutatransacties (+42 procent). In tegenstelling tot 2022 - waarin veel mensen vanwege corona niet of nauwelijks op vakantie gingen - zijn zowel Nederlanders als Belgen vorig jaar weer massaal op reis gegaan. Dat heeft volgens Goudwisselkantoor geleid tot een forse stijging van het aantal valutatransacties.

Solide belegging in onzekere tijden

“Over de gehele linie zijn we erg tevreden over de resultaten die we in 2023 hebben geboekt”, vertelt Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor. “Het was een jaar waarin goud opnieuw zijn waarde heeft bewezen als een solide belegging die in onzekere tijden als vangnet kan fungeren. Hoewel het aantal transacties is gedaald, is dit goed te verklaren. 2022 was een uitzonderlijk jaar waarin de wereldeconomie grote schokken te verduren kreeg. Dat leidde tot een explosieve groei van het aantal transacties in goud: een stijging van maar liefst 133 procent ten opzichte van 2021.Hierdoor is de daling die zich in 2023 heeft voorgedaan ogenschijnlijk scherp, maar een logisch effect van de kentering die sinds eind vorig jaar begint voor te doen. Zo is de inflatie verder gedaald en lijkt er op termijn uitzicht op een gematigd economisch herstel. Doordat de omstandigheden enigszins normaliseren, loopt ook het aantal transacties evenredig terug.”

Ook vorig jaar hebben steeds meer mensen Goudwisselkantoor weten te vinden. Zo breidde zij haar fysieke locaties uit met in totaal 17 locaties. Hiervan openden er tien in België, zes in Nederland en in Duitsland opende één nieuwe locatie de deuren. Dit jaar wil Goudwisselkantoor 25 nieuwe locaties openen. Om deze ambitie mogelijk te maken zal ook het aantal medewerkers, dat dit jaar toenam van 331 naar 402, in 2024 verder groeien.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie