De ZZP Succes Index

Inhoud opdrachtgeversverklaring voor veel ZZP'ers onbekend

ZZP
Bart Remmers
Het overgrote deel van de ZZP'ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd.

Zo zeggen maar liefst 6 op de 10 ZZP'ers niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ins en outs van deze verklaring, die inhoud moet geven aan de arbeidsrelatie van ZZP'ers met hun opdrachtgevers, zo blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO onder zowel ZZP'ers als potentiële ZZP'ers heeft uitgevoerd.

Zekerheid voor opdrachtgevers

Om meer zekerheid te bieden over de verhouding tussen opdrachtgevers en ZPP'ers wordt de wet DBA vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Deze moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de ZZP'er aangaan.

Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont. Slechts weinig ZZP'ers hebben zich echter in de opdrachtgeversverklaring verdiept. Maar liefst 60 procent van de ZZP'ers en 66 procent van de potentiële ZZP'ers weet niet wat de verklaring inhoudt.

Opdrachtgeversverklaring

Hoewel een meerderheid het wel toejuicht dat de wet DBA is afgeschaft, is 61 procent van de ZZP'ers en ruim de helft van de potentiële ZZP'ers er nog niet over uit of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Veruit de meeste van hen wagen zich niet aan een voorspelling of opdrachtgevers minder terughoudend worden om ZZP'ers in te schakelen.

'Op dit moment is het voorbarig om vast te stellen wat de gevolgen van de opdrachtgeversverklaring zijn voor de verhouding tussen opdrachtgevers en ZZP'ers. Er is bij de ZZP'er zelf nog weinig bekend over de inhoud van deze verklaring en dus is het begrijpelijk dat veel ZZP'ers hier nog geen oordeel over kunnen vellen. We gaan ervan uit dat de regering binnenkort meer duidelijkheid gaat geven over de opdrachtgeversverklaring zodat ZZP'ers niet in onzekerheid blijven zitten', zegt Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO.
 
De volledige ZZP-index is hier te downloaden.

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart