In 2030 zijn wij het meest duurzame en rechtvaardige technologiebedrijf, in 2040 opereren we net zero’

In 2030 zijn wij het meest duurzame en rechtvaardige technologiebedrijf, in 2040 opereren we net zero’

Redactie Baaz

Hoe aantrekkelijk is jouw organisatie om voor te werken of zaken mee te doen? Die vraag hangt zeer sterk samen met het antwoord op de vraag: Hoe flexibel en duurzaam is jouw onderneming? Hoe kies je precies het duurzame pad kiest en tegen welke prijs. Een bedrijf dat al jarenlang vooroploopt op dit gebied is HP. BAAZ spreekt met de kersverse directeur Koen van Beneden.

Koen Van Beneden staat sinds 1 februari 2023 aan het hoofd van HP Benelux. Dat duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s van deze tijd is, staat voor hem als een paal boven water. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zowel bedrijven, overheden als consumenten verwachten dat producenten duurzaam en verantwoord aan de slag zijn. Niet gek dus dat alle bedrijven inmiddels hun duurzaamheidsprogramma’s in de schijnwerpers zetten. Het risico is alleen dat duurzaamheid een containerbegrip wordt. Zeker als groene claims niet onderbouwd worden, nemen de vraagtekens toe. Wat verstaat Koen precies onder duurzaamheid en wat kun je verwachten als je voor een HP kiest? We duiken in een lange geschiedenis van duurzame ambities en mijlpalen. 

HP doet heeft duurzaamheid al vele jaren hoog in het vaandel staan. Hoe onderscheiden jullie je van andere bedrijven op dit gebied?

‘Vaak zie je dat duurzaamheid nog als een los programma wordt opgenomen. Bij HP zit het ingebed in alle facetten van het bedrijf. Van de productie en de supply chain tot de levensduur en -cycli van de producten. Als je op dit moment een HP koopt, kun je er zeker van zijn dat er vanaf het begin al keuzes worden gemaakt die het milieu zoveel mogelijk ontlasten. Wat wij zeggen en doen is jaarlijks ook terug te lezen in onze duurzaamheidsrapporten. Daarin laten we precies zien wat onze ambities zijn en welke investeringen we doen, maar we zijn ook heel eerlijk over waar we nog mogen bijsturen. Met dit jaar ons 22e jaarlijkse duurzaamheidsrapport kun je gerust stellen dat we voorloper zijn op dit gebied. Dat zie je niet alleen terug in de verantwoorde producten en diensten die wij leveren, maar ook in onze eigen organisatie en productie.’

HP belooft heel veel verder te gaan dan de meeste partijen. Wat kunnen ondernemers concreet verwachten als ze voor een HP gaan?

‘Natuurlijk voldoen we het aan alle groene labels als Energy Star. Maar we gaan heel wat stappen verder. Het merendeel van onze producten is EPEAT®-geregistreerd wat betekent dat zij voldoen aan strenge criteria omtrent levensduureindegericht ontwerp, energiebesparing en materiaalkeuze. Zo heeft HP sinds 2019 meer dan een miljard pond aan gerecyclede materialen geïntegreerd in de hardware en het pc-portfolio en blijft het bedrijf duurzame verpakkingen leveren om dit te begeleiden. En kies je voor de nieuwste pc’s uit de Dragonfly- en Elite 1000-serie, dan zit je ook goed. Deze bevatten namelijk oceaangebonden plastic in de luidsprekerbehuizing en bio-circulaire inhoud zoals gebruikte frituurolie om de circulariteit te vergroten.’

Behalve de productie zijn ook de levensduur en herbruikbaarheid van producten een belangrijke factoren in de weg naar een groenere wereld. Hoe gaat HP hiermee om?

‘Een van onze belangrijkste speerpunten is de service die wij bedrijven en ondernemers bieden. We hebben er zelfs een aparte bedrijfstak voor opgezet: Workplace Solutions and Services. Deze services helpen bedrijven en IT-ers om pc’s en printers te beheren, te updaten en te beveiligen. Dat is belangrijk want als je producten goed monitort en op tijd update, gaan ze veel langer mee. Daarnaast helpen we ook om de levenscycli van onze producten in kaart te brengen. Als je een serieuze bijdrage wilt leveren aan een duurzamere wereld, moet je namelijk kijken naar je hele footprint. Je moet inzicht hebben in je verbruik, maar ook afspraken maken over wat er met de producten gebeurt aan het einde van de rit. Denk aan het verantwoord recyclen van de onderdelen maar zeker ook refurbishment.’

Om computers te hergebruiken is HP de samenwerking aangegaan met FlexIT. Wat houdt die samenwerking precies in?

‘We zien dat de vraag naar refurbished producten toeneemt. Vooral overheden en het midden- en grootbedrijf kiezen steeds vaker voor computers waarbij een deel refurbished is. Maar ook ondernemers zijn geïnteresseerd. Omdat ze wél kwaliteit willen, maar zich de nieuwprijs niet kunnen veroorloven. Of ze willen bewust een duurzame keuze maken. Of het nu om een grootbedrijf of een kleine ondernemer gaat, voor alle afnemers is het belangrijk dat hij zeker weet dat hij goede en betrouwbare spullen in huis haalt. Daarom zijn wij de samenwerking met FlexIT aangegaan. 

Samen kunnen we verouderde computers dusdanig optimaliseren dat we dezelfde garantie kunnen geven als bij een nieuw product. Zo zorgen we dat computers veel langer meegaan en dat heeft een serieuze impact op de footprint van het bedrijf of de ondernemer.’

HP zet niet alleen in op duurzaamheid. Ook op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en digitale gelijkheid maken jullie stappen. Hoe zit dat?

‘Wij streven naar een gezonde wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent ook dat er een eerlijkere verdeling en brede toegankelijkheid van technologie moet zijn. Daar willen we met HP graag aan bijdragen. De komende tijd gaan we daarom nog vaker met onze klanten en partners om de tafel zitten om de genoemde thema’s te bespreken. We weten al dat we als HP een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan een eerlijker verdeling en toegang tot technologie. Zo hebben we op wereldwijd niveau grootschalige programma’s zoals HP Live, waarbij we gratis goede opleidingen aanbieden aan de nieuwe generatie of mensen die een eigen business willen opzetten. We werken samen met organisaties om de negatieve gevolgen van wereldcrises te bestrijden. Dat doen we ook met HP Foundation, een charitatieve instelling die namens HP grote bedragen schenkt aan organisaties die dit nodig hebben.’

Ook op lokaal niveau werken jullie met organisaties die laten zien dat zij het verschil willen maken. Als directeur van HP Benelux beheer je een breed scala aan projecten. Welke zijn dat?

‘Dat zijn er inderdaad heel wat. Denk aan Tree Planting, maar ook aan de Holiday Camps waarbij kinderen en jongeren de kans krijgen om met (nieuwe) technologie in aanraking te komen en een geweldige dag te beleven. Een van die projecten hebben we bovendien gedaan met onze klant KPMG. Of we zelf ook nog de handen uit de mouwen steken? Zeker: eind juni hebben we met 150 collega’s een flinke clean-up gedaan rondom onze kantoren in de Benelux in Amstelveen en Diegem.’

HP heeft de afgelopen 22 jaar serieuze stappen gezet op weg naar een duurzame wereld. Toch zijn jullie nog lang niet tevreden. Kun je vertellen wat jullie ambities zijn?

‘Onze ambitie is om 's werelds meest duurzame en rechtvaardige technologiebedrijf te zijn. Dat betekent dat we ons blijven inspannen voor een beter klimaat, mensenrechten en digitale rechtvaardigheid. Op dit moment zijn we het enige technologiebedrijf dat een Triple A-score heeft gekregen van de CDP. Dat betekent dat we niet alleen vooroplopen in onze prestaties op het gebied van klimaatverandering, bossen en waterzekerheid, maar ook in de transparantie in wat we doen. Op de korte termijn willen we in 2030 het meest rechtvaardige en duurzame technologiebedrijf zijn. Tien jaar later, in 2040, willen we zelfs helemaal net zero opereren. Dat zijn flinke ambities, maar we weten dat we dit gaan halen. We hebben namelijk alle ervaring.’

De ambities liegen er inderdaad niet om. Hoe gaan jullie deze grote mijlpalen bereiken?

‘We zijn op veel terreinen actief om onze ambities te verwezenlijken en onze duurzame beloftes waar te maken. Om net zero te worden hebben we bijvoorbeeld het Forest Positive project opgezet waarmee we zorgen dat we meer biodiversiteit creëren dan dat er door HP én onze klanten aan papier wordt verbruikt. Maar we weten ook dat we impact moeten hebben in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Daarom hebben we ons gecommitteerd om onze kanaalpartners te helpen bij hun eigen duurzaamheidstrajecten.’

Wat houdt die hulp concreet in?

‘We hebben een uniek partnerprogramma opgezet voor duurzame impact op het gebied van klimaatverandering, mensenrechten en digitalisering: HP Amplify Impact. Dit programma is al zeer succesvol in veel regio’s en in 2024 rollen we het ook in Benelux uit. Met dit programma stellen we partners in staat om samen met ons hun eigen werkwijze te evalueren. Tegelijkertijd geven we onze partners de kans om gebruik te maken van onze investeringen en duurzame initiatieven. Op die manier helpen we de IT-industrie en zeker onze eigen keten om ambitieuze langetermijndoelen te stellen en zo een positieve impact te realiseren.’ 

Hybrid Work noemde je eerder al, waarom moet dit bij bedrijven bovenaan de agenda staan?

‘Werknemers kijken momenteel meer dan voorheen naar werk als onderdeel van hun work-life balance. De grote thema’s in de wereld zoals de oorlog in Oekraïne en ook de klimaatverandering hebben een enorme impact op ons leven, direct of indirect. De maatschappij is daarbij herstellende van de pandemie: geef werknemers de kans hier zo autonoom mogelijk mee om te gaan. De pandemie heeft inzichten gegeven in hoe we ons werk nog beter in ons leven kunnen inpassen in plaats van andersom. Pak dat de weknemers niet af.’

Hoe zie jij dit vanuit je rol als directeur van een groot bedrijf?

‘Vanuit HP Benelux vind ik het echt niet verantwoord om mijn collega’s vijf dagen per week naar kantoor te laten komen. Het is niet aan mij als manager hun tijd met twee uur reistijd in te vullen. Daarnaast hebben we in zowel Nederland als België veel problemen met files en piekbelasting in het openbaar vervoer. Het zou veel schelen als bedrijven die het kunnen mensen deels remote laten werken, als het soort werk dat toelaat. Ik zie dat als modernisering van de landelijke economie, verhoging van het welzijn van personeel en bovendien een enorme stap voor het verlagen van CO2. In dat kader is dit voor mij een no-brainer’

Je onderbouwt je visie met onderzoek, wat waren de belangrijkste resultaten?

‘Uit ons onderzoek blijkt dat 89% aangeeft vooral ook naar kantoor te komen vanwege de technologische faciliteiten, die bij remote work nog niet optimaal zijn. Hier hebben bedrijven dus nog een flink slag te maken en daar wil HP bij helpen. Op dit moment geeft 77% van de werknemers aan het liefst hybride te werken. Slechts 22% zegt echter dat ze het ook daadwerkelijk goed kunnen doen. Onze ambitie is om voor meer werkplekken te zorgen waar een gebrekkige toegang tot technologie het werk zelf niet belemmert.’

Hoe kan HP bedrijven daarmee helpen en wat doen jullie al om hybride werken aantrekkelijker en toegankelijker te maken?

‘HP investeert in nieuwe innovaties die hybride werken in de komende jaren veel inclusiever zullen maken. Denk aan oplossingen voor vergaderruimtes en videoconferenties, maar ook aan metaverse en immersive computing. Samen met Poly levert HP nu 's werelds meest uitgebreide set commerciële videoconferentie-apparaten voor hybride werk, inclusief tools zoals een AI-gestuurde multi-cameramodus die meerdere sprekers in beeld kan houden. Dat is een belangrijke stap in het verbeteren van communicatie op afstand. Als je vanaf een afstand via webcams gezichten kunt volgen en personen die een presentatie geven in beeld houdt, ben je immers al veel beter betrokken bij wat er op locatie gebeurt.’ 

Hybride weken en duurzaamheid gaat voor HP hand in hand, wat is jullie missie?

‘Een aantrekkelijke werkgever is zowel duurzaam als flexibel. Hybride werken betekent voor mij dat we de kans en verantwoordelijkheid hebben om het werk rechtvaardiger te maken. Dat houdt in dat iedereen moet kunnen meedoen, of je nu op kantoor bent of op afstand werkt. We zien nu een enorme verschuiving in de manier waarop mensen denken over het uitvoeren van hun werk. De wens naar hybride werken is behoorlijk toegenomen, het helpen van organisaties om hier echt goed in te worden, dat is de missie van HP.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie