Impact investeerders versterken samenwerking in ‘Co-Financing our Future’

Impact investeerders versterken samenwerking in ‘Co-Financing our Future’

Redactie Baaz

Een groep toonaangevende impact-investeerders, sinds 2019 aangesloten bij het netwerk ‘Co-Financing our Future’ (‘CoFoF’), wil hun samenwerking verder versterken. Dat kondigden zij gisteren aan tijdens het Spring event in Circle, in Amsterdam, met de oprichting van de stichting CoFoF. De investeerders vertegenwoordigen een gezamenlijk kapitaal van ruim 2,5 miljard euro en hebben de ambitie om bedrijven die impact willen realiseren in al hun groeifasen te ondersteunen met kapitaal en kennis. Met CoFoF wordt het fundament gelegd voor een ecosysteem voor impact-investeren, met het doel het beschikbare kapitaal effectiever in te zetten en de transitie naar een meer sociale en circulaire economie in een stroomversnelling te brengen.

Binnen CoFoF werken achttien toonaangevende impactfondsen en -financiers samen als onafhankelijke partijen om in totaal ruim 2,5 miljard zo effectief mogelijk te kunnen investeren in impactvolle ondernemingen gedurende al hun groeifasen: van proof of concept tot seed en van early stage tot groei. Sinds 2019 hebben zij al in meer dan 300 bedrijven geïnvesteerd. Met een reeks activiteiten bereikt CoFoF bovendien een nog grotere groep van in totaal ruim vijftig impact-investeerders. Merijn ten Thije, initiatiefnemer van CoFoF en investment manager bij DOEN Participaties: “Bij de start van CoFoF zagen we veel kansen om als impact investeerders samen op te trekken en zo bijvoorbeeld ondernemers te ontlasten bij hun zoektocht naar groeifinanciering. En dat is nog steeds zo. Optimale kennisdeling en meer structurele samenwerking zal leiden tot meer en effectievere investeringsmogelijkheden en dus tot meer impact”.

Een platform voor financiering en kennisdeling

‘Co-financing our future’ definieert impact als een substantiële verbetering voor mens of planeet. Impact-ondernemingen leveren hieraan een belangrijke bijdrage door zich te richten op maatschappelijke doelen en slimme businessmodellen die de noodzakelijke transitie van de economie mogelijk maken. Om meer bedrijven tijdens hun gehele levenscyclus te kunnen ondersteunen, is een betere samenwerking van groot belang. “CoFoF verbindt impact-investeerders en biedt een platform voor discussie en kennisdeling. Hieraan geven we onder meer invulling door samen op te trekken bij investeringen, het delen van investeringskansen, het uitwisselen van kennis en ervaring en de gezamenlijke benadering van andere partijen in de markt. CoFoF verbindt en biedt de mogelijkheid in een vertrouwelijke omgeving samen te werken in bijvoorbeeld consortia en om co-financieringsstructuren te bespreken”, vertelt Eric Buckens, Directeur ABN AMRO Social Impact Fund en voorzitter van CoFoF.

Zeven impact-investeerders treden toe tot bestuur

Elk jaar staat een aantal events op het programma waar kennisoverdracht, netwerken en deal sharing centraal staan. Tijdens deze bijeenkomsten komen de laatste trends en ontwikkelingen aan bod. Een terugkerend onderdeel is de ‘Dealsharing Opportunity’, waarbij investeerders tijdens een pitch een oproep doen voor co-investering in een impact-onderneming.

CoFoF ging in 2019 van start en wordt met de oprichting van de stichting geformaliseerd. Inmiddels zijn zes impact-investeerders toegetreden tot het bestuur van CoFoF: Eric Buckens (ABN AMRO Sustainable Impact Fund), Merijn ten Thije (DOEN Participaties), Jasper Snoek (Fair Capital Partners) Joanne de Jonge (Invest-NL), Bram Ledeboer (Shift Invest), Jamy Goewie (Shaping Impact Fund) en Pauline Wink (4impact).

Op 19 april vond het CoFoF Spring Event plaats in Circl in Amsterdam waar het thema Talent for Impact centraal stond. Hier is ook de oprichting van de stichting CoFoF aangekondigd.

De activiteiten van CoFoF begonnen in 2019 vanuit enkele samenwerkende partijen - PDENH, DOEN Participaties, Amsterdam Impact, Shift Invest, PYMWYMIC, Rubio Impact Ventures, ABN AMRO Social Impact Fund en Circl, ING Sustainable Investments, Rabobank, Triodos, Circle Economy - waarna zich snel belangrijke andere impact-investeerders en financiers aansloten. Het netwerk bestaat nu uit een groep van achttien organisaties die ook financieel en (im)materieel bijdragen aan CoFoF.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie