Hoe kun jij als bedrijf bijdragen aan een circulaire economie?

Hoe kun jij als bedrijf bijdragen aan een circulaire economie?

Redactie Baaz
In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Je zou afval dus kunnen zien als een grondstof. Om in de toekomst van Nederland een circulaire economie te maken wordt er op het moment door de overheid samengewerkt met het bedrijfsleven.

Het doel in Nederland is namelijk om in 2050 een circulaire economie te bewerkstelligen. Dit allemaal met het oog op duurzaamheid en het beschermen van het milieu. Circulair ondernemen is voor veel bedrijven nog erg nieuw en ook niet altijd heel eenvoudig. Daarom vertellen wij jou wat circulair ondernemen inhoudt en wat jij als bedrijf kunt doen om bij te dragen aan een circulaire economie.

Wat is het verschil tussen een lineaire en circulaire economie

Het huidige systeem in Nederland lijkt op een lineaire economie. Bij een lineaire economie worden grondstoffen omgezet naar producten die aan het einde van hun levensduur vernietigd worden. Hieruit ontstaat restafval. Door langzaam over te stappen naar een circulaire economie wordt afval gebruikt als een grondstof en kan het dus telkens opnieuw gebruikt worden. De vraag naar grondstoffen blijft ongekend hoog en op deze manier kan afval gebruikt worden als grondstof. Daarnaast minimaliseer je op deze manier de hoeveelheid afval die in Nederland geproduceerd wordt. Hoe minder afval, hoe beter dat is voor het milieu. Om bij te dragen aan de Europese doelstellingen rondom recycling heeft de overheid een programma opgesteld genaamd ‘van afval naar grondstof’ (VANG). Dit programma heeft als doel het verbeteren van afvalscheiding. Recyclen is de eerste stap om over te stappen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Wat is circulair ondernemen

Bij circulair ondernemen is het doel om zo lang mogelijk te doen met alles wat je al hebt. Je laat dus zo min mogelijk producten en grondstoffen verloren gaan. Dit betekent dat alle grondstoffen zo lang en zo veel mogelijk hergebruikt worden. Afval bestaat niet meer en wordt zelfs gezien als een grondstof die dus ook weer hergebruikt kan worden. Om circulair te kunnen ondernemen zullen veel bedrijven de manier van werken de komende jaren drastisch moeten gaan aanpakken.

Hoe kun je als bedrijf bijdragen aan goede recycling

Er zijn verschillende manieren waarop jij als onderneming kunt bijdragen aan een goede recycling. Het belangrijkste onderdeel van recycling is het goed scheiden van afval. Maar er zijn meer mogelijkheden! Zo kun je oude laptops inleveren die vervolgens gerecycled kunnen worden. In sommige gevallen kan de hele laptop hergebruikt worden, of de laptop wordt uit elkaar gehaald voor onderdelen. Er wordt per onderdeel gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik. Het is een duurzame aanpak voor bedrijven en draagt bij aan het verminderen van afval en een circulaire economie.

Het recyclen van afval

De eerste stap die bedrijven kunnen nemen is het op orde brengen van afvalscheiding. Hoewel vrijwel iedereen op de hoogte is van de belangen van goede afvalscheiding. Zien we nog altijd dat hier ontzettend veel winst te behalen valt. Daarom delen wij een aantal tips met jou om te zorgen voor de beste afvalscheiding voor bedrijven:

 

  • Zorg ervoor dat er voldoende afvalbakken beschikbaar zijn in elke ruimte.
  • Zorg voor verschillende afvalbakken voor de aparte afvalstromen; papier, plastic, restafval enz.
  • Zorg ervoor dat je over voldoende rolcontainers beschikt in jouw onderneming. Op deze manier kun je de verschillende afvalstromen verwerken en afvoeren.
  • Je ziet het vaak op kantoren; onder elk bureau een kleine afvalbak. Probeer dit te verminderen naar één afvalbak per afvalstroom in elke ruimte. Op deze manier wordt de kans kleiner dat afval uit gemak in de prullenbak onder het bureau gegooid wordt in plaats van in de juiste afvalbak.
  • Creëer bewustzijn onder het personeel; informeer het personeel over het belang van afval scheiden en welke doelen jullie als bedrijf hiermee willen behalen.

Kies voor duurzaam verpakkingsmateriaal

De keuze voor duurzaam verpakkingsmateriaal is een belangrijk onderdeel van een duurzame onderneming. Door verpakkingsmaterialen te recyclen en hergebruiken zorg je er namelijk voor dat grondstoffen langer meegaan. Aangezien grondstoffen op het moment erg schaars zijn is dit een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast verminder je de milieubelasting en de CO2 uitstoot. Ook zien we een verandering in het koopgedrag van de consument. Er wordt ook door consumenten steeds meer gelet op duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in de markt. Wanneer jij als bedrijf inzet op duurzaam ondernemen kan dit positieve effecten hebben op het aantal sales en jouw winst.

Hoewel circulair ondernemen wordt gezien als de toekomst is er nog veel werk aan de winkel om dit doel daadwerkelijk te kunnen behalen voor 2050. 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie