Hoe extern voelen zelfstandig professionals zich tegenwoordig?

Hoe extern voelen zelfstandig professionals zich tegenwoordig?

Redactie Baaz

Jonge zelfstandige professionals voelen zich minder een ‘externe’ dan vorig jaar.

Afgelopen jaar was dit voor generatie Y nog bij 77 procent het geval en voor generatie Z bij 69 procent, nu is dit respectievelijk 61 en 52 procent. Opvallend is dat onder de Babyboomers en generatie X juist een kleine stijging te zien is van het gevoel een ‘externe’ te zijn, namelijk van 62 naar 64 procent, zo blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex over zelfstandig ondernemen onder 724 respondenten vanuit de vier verschillende generaties.

Binnen organisaties wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers en externen, door bijvoorbeeld de externen geen toegang te geven tot het parkeerdek en hen extra te stimuleren met het openbaar vervoer te gaan. Andere voorbeelden zijn het wel of niet uitgeven van sleutels en toegangspasjes of het toestaan van aanwezigheid bij bepaalde bijeenkomsten of vergaderingen. 

Generaties Y en Z

Wel geeft ruim de helft van de oudere twee generaties zelfstandigen aan zich voldoende gefaciliteerd te voelen door de werkgever (55 procent). Een forse stijging, tegenover 42 procent vorig jaar. Het is opmerkelijk dat bij generaties Y en Z maar een relatief klein deel aangeeft dit gevoel te hebben, namelijk 37 en 27 procent.

Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: 'De resultaten laten zien dat jongere generaties zich minder een ‘externe’ voelen, maar dat toch maar een klein deel zich voldoende gefaciliteerd voelt door de werkgever. Het tegenovergestelde is juist het geval bij de oudere generaties. Dit verschil is moeilijk te duiden. De jongere generaties zijn wellicht meer gewend aan de flexibele arbeidsvorm, omdat zij nooit anders gedaan hebben. Bij oudere generaties is er vaak een shift te zien van vast werk naar een positie als externe. Ook vervullen zij andere rollen. Zo zetten babyboomers vaak hun expertise in binnen een expertrol, terwijl jongere generaties vaker voor bijvoorbeeld een implementatie van een nieuwe techniek worden aangetrokken.'

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.fastflex.nl
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie