Het roer is om: 2015 wordt het jaar van de cloud
Ontwikkelingen in de cloud voor het mkb.

Het roer is om: 2015 wordt het jaar van de cloud

Redactie Baaz
Binnen enkele jaren worden er meer it-diensten vanuit de cloud geleverd dan door de traditionele it. En dat moment komt eerder dan velen denken, ook in Nederland. Hoe belangrijk is de cloud nu eigenlijk voor het bedrijfsleven? En wat is het afgelopen jaar hierin de ontwikkeling geweest voor de mkb’er?

In 2014 is het roer omgegaan. Na jaren worstelen met de vraag ‘wel of geen cloud’, krijgt Isabel Moll-Kranenburg van Microsoft nu vooral vragen over wat er mogelijk is en hoe dat gerealiseerd kan worden. ‘Gebruik van de cloud heeft een enorme vlucht genomen en dat zal alleen maar verder doorzetten’, aldus Moll-Kranenburg die bij Microsoft Nederland verantwoordelijk is voor de zakelijke adoptie van server- en cloud-platforms. En ook aanbieders van clouddiensten spreken van een doorbraak. Google, Amazon, VMware, Rackspace, allemaal rapporteren ze groei in het gebruik van hun clouddiensten. En belangrijker, ze merken de veranderde perceptie en voorspellen voor 2015 alleen maar meer gesprekken over hoe bedrijven dankzij de cloud zo productief en efficiënt mogelijk kunnen zijn. De doorbraak is volgens hoofd Google Cloud Platform in de Benelux, André Hoekzema, voor een groot deel te danken aan startup-bedrijven die de nieuwe concurrentievoordelen die de cloud hen biedt, volop benutten. ‘Toen circa zes jaar geleden het cloudplatform opkwam, dachten de technology- providers dat het een absolute no-brainer zou zijn. Toch stapten bedrijven niet direct over op de cloud. Startende bedrijven wel, zij zijn dankzij het cloud-businessmodel echte gamechangers geworden in diverse sectoren.’

Nederland kiest veelal hybride

Volgens it-onderzoeksbureau Gartner zal in 2015 de traditionele it worden ingehaald door de private cloud en niet veel later door de public cloud. Uiteindelijk zal de public cloud op zijn beurt de private cloud voorbijstreven, maar wanneer en in welke vorm, dat is lastiger te voorspellen. Gartner houdt het voorlopig op 2018 of later. Zekerheid ontbreekt doordat beide cloudvormen nog erg snel innoveren. Veel zal ook afhangen van of en hoe snel bedrijven die voor een hybride-model kiezen, waarbij private en public cloud samen in één bedrijfsinfrastructuur worden gebruikt, uiteindelijk ook helemaal zullen overstappen op alleen de public cloud. ‘Multinationals zullen altijd blijven werken met een hybride omgeving in verband met compliancy en dergelijke’, aldus Ton Hermes.

André Hoekzema noemt Google ‘de moeder van alle clouds’. ‘Alle diensten van Google, zoals Gmail, YouTube, Google Apps for Business, het zijn allemaal clouddiensten. Google zit weliswaar pas kort op de cloud-markt, de consistentie van de infrastructuur maakt ons leidend’, aldus Hoekzema. Bij Google is alles cloud public, al blijft koppeling met eigen systemen in de backoffice zeker mogelijk. In de visie van Google is de public cloud voor mkb’ers de beste keuze, omdat het hen verlost van zaken als beheer en beveiliging en tegelijk maximaal laat profiteren van flexibiliteit en snelheid van levering. ‘Zaken als pay per use en geografisch kunnen schalen, zijn redenen voor bedrijven om gebruik te maken van een cloudplatform. Mislukt een dienst, dan zijn daar geen doorlopende kosten aan verbonden.’

Snapchat

Als voorbeeld van een bedrijf dat succesvol is dankzij de cloud, noemt Hoekzema Snapchat. Deze online dienst voor het delen van foto’s en video’s heeft slechts dertig medewerkers en verwerkt toch dagelijks meer dan één miljard foto’s. ‘Zij hoefden niets te kopen en zijn meteen aan de slag gegaan. De lage kosten samen met de enorme schaalbaarheid van de cloud maken hun manier van bedrijfsvoering mogelijk.’ Volgens Hoekzema kunnen mkb’ers hun applicaties ‘zo oppakken en op het Google Cloud Platform overzetten, maar verschilt het per klant welke applicaties geschikt zijn voor de cloud en welke niet. Daarbij is het belangrijk vooral applicaties die veel capaciteit vragen goed door te rekenen.'

Klaar-voor-cloud-organisatie

Uit een recent onderzoek van VMware blijkt dat een it-afdeling gemiddeld zes maanden tijd nodig heeft om op een vraag van de business te reageren. De cloud zet nadrukkelijker de business in zijn kracht bij het bepalen van de vraag én soms ook de oplossing. Eisen en wensen worden nadrukkelijker gedicteerd en ‘omdat het kan in de cloud’ is een nee van de it-afdeling niet meer het einde van de klantwens. Maar ook omgekeerd, de behoefte de klantwens wel te beantwoorden maakt dat it-afdelingen steeds meer nadenken over het aanbieden van clouddiensten en cloudproducten. Volgens wereldmarktleider in het leveren van breedband en draadloze en kabel-communicatieoplossingen Verizon, betekent het toepassen van cloud binnen oplossingen zelfs de redding van de it-afdeling. ‘De cloud zorgt voor een wijziging en versterking van de rol van de it-afdeling. Internet it-afdelingen hebben het afgelopen jaar interne competenties en richtlijnen op het gebied van de cloud ontwikkeld en werken op basis daarvan op nieuwe manieren samen met de verschillende business-units’, aldus Siki Giunta, senior-vicepresident voor de cloudservices bij Verizon. Gartner adviseert de it-afdeling een rol als ‘cloud service broker’ op zich te nemen, waarbij het inkoopproces van clouddiensten via de it-afdeling loopt. De it-afdeling adviseert over cloudgebruik aan de business en verleent ook de ondersteuning. Via portals en een gedegen service catalogus met clouddiensten verleent zij inzicht aan de business van wat mogelijk is en stuurt vervolgens de vraag.

Onomkeerbare ontwikkeling

Hoewel de technologie onder de cloud al enkele decennia oud is, moet de cloud nog altijd duidelijkheid verschaffen op essentiële punten als aansprakelijkheid, migratie, beheer en databeveiliging. Op al deze punten is in 2014 vooruitgang geboekt, maar zeker op het gebied van databeveiliging, vaak weer gevolgd door evenveel stappen terug. Bedrijven lijken niet meer te willen wachten, overheden doen dat nog wel. ‘De overheid is wel heel extreem; die wil eigenlijk alle data alleen in eigen Rijksdatacentra. Mkb’ers en grote bedrijven denken inmiddels veel genuanceerder en werken in toenemende mate met een dataclassificatie die bepaalt waar de data opgeslagen mag worden’, aldus Bert Stam van Rackspace. ‘Zij hebben ook de gedachte losgelaten dat het altijd veiliger is als het in hun eigen omgeving staat, ze weten dat de beveiliging in de cloud vaak beter is dan bij henzelf.’

65 procent maakt gebruik van de cloud

Volgens Verizon maakt wereldwijd inmiddels 65 procent van alle bedrijven gebruik van een vorm van cloud en steeds vaker ook voor de bedrijfskritische workloads. De trend is onomkeerbaar en toont hoe de houding van bedrijven ten opzichte van de cloud verandert. Dit heeft op zijn beurt ook weer impact op de cloudproviders. Met het toenemende en veranderende gebruik veranderen namelijk ook de verwachtingen ten aanzien van de leverancier van clouddiensten. Bedrijven hebben niet stilgezeten, maar richtlijnen opgesteld voor cloudgebruik en zichzelf bekwaamd in het gebruik ervan. Bovendien worden zowel de businessunits als de it-afdeling steeds meer bevolkt door medewerkers voor wie it een mobiel device is met een app erop. Voor hen is cloud it én andersom.

Vijf cloud-tips voor ondernemers in 2015

Dat je als ondernemer anno 2015 niet meer om de cloud heen kan, moge duidelijk zijn. Wij zetten de vijf belangrijkste tips voor het aankomende jaar op een rijtje.

1. Volg als ondernemer de cloudontwikkelingen op de voet en update de bedrijfsstrategie en it-planning telkens wanneer daar aanleiding voor is. Zo voorkom je misstappen. De ontwikkelingen in de cloud gaan te snel om een bedrijfsstrategie en it-planning jarenlang ongemoeid te laten, zoals in het verleden vaak nog wel mogelijk was.

2. Stop met evalueren, begin met plannen en uitvoeren. Cloudtechnologie is realiteit, volwassen en zal de komende jaren de ontwikkeling in de it dicteren.

3. Schoolmedewerkers werken met de cloud, clouddiensten én cloudproviders. Hands-on ervaring opdoen is een must, ook voor inkoop, procesmedewerkers, SLAen contractmanagement.

4. Start wanneer de bedrijfsdata niet geclassificeerd is, een project om dat te doen. Inzicht hebben in de data is een voorwaarde voor goed cloudbeleid, maar kan ook onnodige kosten voorkomen doordat zonder classificatie er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen goedkope en dure dataopslag.

5. Ga verder dan alleen de migratie van bestaande bedrijfsapplicaties naar de cloud.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie