Handelsregister verplicht vanaf 1 juli

Handelsregister verplicht vanaf 1 juli

Redactie Baaz
Op 1 juli treedt de nieuwe Handelsregisterwet van het Ministerie van Economische Zaken in werking. Daarmee zijn lle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De groep nieuwe inschrijvers beslaat een breed spectrum: eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars. In totaal wordt het Handelsregister uitgebreid met zon 15 procent aan inschrijvingen. De direct mail-bureautjes kunnen zich vast gaan warmlopen.

Gemak
De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. De Kamer van Koophandel benadert de ondernemers met een brief en een formulier. De nieuwe inschrijver vult de gegevens aan en stuurt het formulier met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar, maten of bestuurders terug. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel is in principe niet nodig.

Brievenbus
De inschrijving in het Handelsregister biedt voordelen voor alle partijen, vindt de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister gaat namelijk deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties. Dat bespaart ondernemers uiteindelijk een hoop rompslomp; zij hoeven voortaan de basisgegevens van hun onderneming of organisatie nog maar n keer op n punt aan te leveren: bij de Kamer van Koophandel. Basisgegevens die al zijn geregistreerd, worden binnen de overheid gedeeld en mogen door een andere overheidspartij niet opnieuw aan de ondernemers worden gevraagd.

De verplichte inschrijving zou dus een hoop tijd moeten schelen. We plaatsen hier graag de kanttekening bij dat de hoeveelheid post voor een starter al snel vertienvoudigd na inschrijving bij de Kamer van Koophandel, die hun adressenbestandook commercieel uitbaat (of moeten we dit handelsbevordering noemen?). Wie liever niet op een direct mail-lijst belandt kan een non mailing indicatie aanvragen.Dit kan bij inschrijving, maar ook achteraf. Adressen worden dan niet naar derden verspreid.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie