Goede arbeidskrachten steeds schaarser voor bedrijven

Goede arbeidskrachten steeds schaarser voor bedrijven

Redactie Baaz
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten.

Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. 

De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008, aldus het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Tekort aan arbeidskrachten 

Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen.

De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. In deze sector geeft één op de vier ondernemers aan dit als een belemmering te ervaren. Ook in de sector informatie en communicatie (met name de IT-bedrijven) en de bouwsector speelt het probleem van een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder. In die sectoren heeft slechts 5 procent van de ondernemers last van een tekort aan arbeidskrachten.

Verdere groei werkgelegenheid verwacht

Van de ondernemers verwacht 22 procent personeel aan te trekken in het derde kwartaal en voorziet 7 procent een krimp van het personeelsbestand. Ondernemers in de bouwnijverheid zijn het meest positief over de werkgelegenheid. 

Per saldo verwacht 32 procent van hen een toename van de werkgelegenheid in het derde kwartaal. In bijna alle sectoren is de verwachting met betrekking tot de personeelssterkte fors verbeterd.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie