Geld verdienen door beter debiteurenbeheer, fabel of niet?

Geld verdienen door beter debiteurenbeheer, fabel of niet?

Redactie Baaz
Schrik niet. 35 procent van de faillissementen is een gevolg van slecht debiteurenbeheer. Uit onderzoek van DAS blijkt dat twaalf procent van de mkb'ers duizend euro of meer per maand aan oninbare facturen moet afschrijven.

Verbetering van het debiteurenbeheer kan dus geld opleveren. Die conclusie kunnen we wel trekken. Veel geld? Het is maar hoe je het bekijkt. Als ondernemer zal je er rekening mee moeten houden dat je niet altijd je geld krijgt. Dat hoort nu eenmaal tot het ondernemersrisico. Lukt het je als ondernemer om minder af te schrijven op dubieuze debiteuren, kan dat al geld opleveren. Maar hoeveel? Laten we eens berekenen hoeveel je moet verdienen als er duizend euro aan oninbare vorderingen moet worden afgeschreven. Bij een winstmarge van vijf procent moet er weer twintigduizend euro omzet gehaald worden om de afschrijving goed te maken. En dan heb je nog niets verdiend. Alleen het verlies door afschrijving is goedgemaakt. Dus het beperken van de afschrijvingen op openstaande rekeningen loont al snel.

Screenen van een afnemer kan lonen

Naast het screenen van afnemers zal het strak hanteren van betalingstermijnen je als ondernemer veel opleveren. De gemiddelde tijd dat een rekening onbetaald openstaat is 48 dagen. Binnen het mkb is dat zelfs tachtig dagen. De tijd dat je moet wachten op je geld, kun je dat geld niet gebruiken. Met andere woorden: je bent afhankelijk van andere geldbronnen. Dat kan een bank-of leverancierskrediet zijn, maar dat kost geld. Er zal immers rente betaald moeten worden aan de bank en bij een leverancierskrediet loop je als ondernemer de korting voor snelle betaling mis.

Goede bedrijfsvoering belangrijk

Voor een goede bedrijfsvoering is het daarom van groot belang dat rekeningen op tijd worden betaald. Hoe werk je daar als ondernemer naar toe? Zorg dat jouw afnemer weet binnen welke termijn er betaald moet worden. Het lijkt een open deur. Maar als je weet dat twintig procent van de ondernemers in Nederland geen leveringsvoorwaarden heeft en daarmee ook geen betalingstermijn heeft vastgelegd, dan is dit advies niet voor alle ondernemers een open deur. In de praktijk merken we dat ondernemers niet direct actie ondernemen als er niet op tijd betaald wordt. De gedachte is vaak dat de klant koning is en dat je die niet van zijn troon moet stoten. En daarom wordt er vaak nog even gewacht om de klant te herinneren aan zijn betalingsachterstand. Je begrijpt waarschijnlijk al wat ik wil gaan zeggen. Hanteer een betalingstermijn en handel daar naar. Je hoeft je klant daar helemaal niet mee voor het hoofd te stoten. Want laten we duidelijk zijn, afspraak is afspraak. Geld verdienen door beter debiteurenbeheer is dus zeker geen fabeltje.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie