Financiële dienstverlening en ICT scoren hoogst op innovatie

Financiële dienstverlening en ICT scoren hoogst op innovatie

Redactie Baaz

De QlikView Innovatie App laat zien hoe efficiënt bedrijven met hun uitgaven aan innovatie omgaan. Het toont de verschillende branches in Nederland, met daarachter het aantal innovaties en andere relevante informatie.

Persbericht:

Hoofddorp, 25 maart 2013 – De branches financiële dienstverlening en ICT gaan het meest efficiënt om met hun uitgaven aan innovatie. Dit blijkt uit data-analyse van QlikTech, specialist op het gebied van business intelligence. Hierbij werd per branche gekeken naar de uitgaven aan proces- en productinnovatie per medewerker. QlikTech vergeleek verschillende CBS-databronnen, waaronder data over bedrijfsgrootte, de door het bedrijfsleven opgegeven product- en procesinnovaties en absolute uitgaven aan innovatie. Financiële dienstverlening en ICT scoren het hoogst op innovatie per medewerker.

Branches die het minst efficiënt met hun uitgaven aan innovatie omgaan, zijn de horeca, waterbedrijven & afvalbeheer en logistiek & vervoer. In deze branches vertaalt de uitgave aan innovatie zich in de minste innovaties per medewerker. Een gegeven wat erop kan duiden dat de innovatie in deze branches niet alleen gering is, maar ook weinig groei oplevert.

'Het is opmerkelijk om te zien dat het Nederlandse bedrijfsleven zoveel verschillen laat zien in het benutten van innovatie', aldus Bas van der Horst, Country Manager Benelux bij QlikTech. 'En dat terwijl we als kenniseconomie zoveel potentie hebben. Het onbeperkt kunnen stellen van vragen, opent deuren tot innovatie. Op die manier kom je immers veel sneller tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Onze analyse van de CBS-data is daar een goed voorbeeld van. Met behulp van Business Discovery hebben we in een eenvoudige app verbanden gelegd tussen databronnen die in hun originele vorm niet tot deze ontdekkingen hadden geleid.'

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie