Ergonomie op kantoor

Redactie Baaz
Ergonomie op de werkvloer; moeten we daar iets mee? Zeker wel! Uit verschillende onderzoeken naar ergonomie op kantoor komen schokkende cijfers naar boven.

Zo zou 60 procent van werkend Nederland gerede kans hebben RSI-klachten op te lopen. En dit schrikbarend hoge percentage alleen al moet reden genoeg zijn het ergonomisch inrichten van de werkplek uiterst serieus te nemen en voldoende aandacht te geven.

Even een grove definitie van ergonomie: de relatie tussen mens en zijn omgeving. In onze tijd gebruiken we de term vaak in verband met de arbeidssituatie. En in dat geval komt het dan neer op het gebruik maken van gebruiksvoorwerpen, machines en taken die zo zijn ontworpen dat ze de veiligheid, gezondheid, het comfort en de efficiency van de werknemers niet belemmeren. Alles met het oog op het voorkomen van lichamelijke klachten bij werknemers, maar waarbij het bewerkstelligen van een groei in productiviteit zeker ook een belangrijke doelstelling kan zijn.

De juiste omgeving

Uit onderzoek van de Universiteit Twente en het CBRE is gebleken dat de omgeving van de werkplek een zeer belangrijke factor is bij de productiviteit en gezondheid van de werknemers. Hierbij is gelet op aspecten als natuurlijke ruimte, juiste verlichting, gezonde voeding, mentale balans en lichaamsbeweging. Om tijdens de uitgevoerde tests te extreme veranderingen te voorkomen, werd tijdens het onderzoek gedurende zeven maanden steeds een enkel aspect aangepast en daarna steeds de gevolgen onderzocht.

De conclusie was duidelijk: veranderingen in de kantooromgeving hebben een positief effect op de productiviteit en het welzijn van de werknemers. Zo was gezonde voeding goed voor 45 procent stijging in de prestaties van werknemers. De aanpassing die echter het meest effect had op het geluk van de werknemers was het aanbrengen van meer planten op de werkvloer; 78 procent van de werknemers gaf aan zich hierdoor gelukkiger te voelen dan voorheen. Meer groen op de werkvloer zorgde er tevens voor dat 76 procent van de deelnemers zich energieker voelde dan daarvoor.

Schrikbarende cijfers

Bovenvermelde aanpassingen hebben dus allemaal een positieve invloed op werknemers, zowel qua prestatie als algemeen gevoel. Daarnaast is voldoende aandacht voor ergonomie op de werkvloer ook van groot belang. Zeker als we in ogenschouw nemen dat van alle werkende Nederlanders, 3,2 miljoen personen wel eens te maken hebben gehad met RSI gerelateerde klachten. RSI, repetitive strain injury, is de verzamelnaam voor de klachten die ontstaan bij het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een computermuis.

Uit onderzoek van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid blijkt dat in totaal 60 procent van werkend Nederland risico’s loopt met betrekking tot RSI gerelateerde klachten. Reden genoeg om de omgeving van de werknemers en de invloed daarvan op de gezondheid van mensen onder de loep te nemen, waarbij ook gebruiksvoorwerpen zeker niet mogen worden vergeten. Zo komt 34 procent van alle verzuimdagen voort uit fysieke klachten die direct of indirect het gevolg zijn van een werkplek waar op ergonomisch gebied nog veel winst te behalen is. En wat te denken van het gegeven dat 11 procent van de burnouts wordt veroorzaakt door stress, die, al dan niet gedeeltelijk, veelal is weg te nemen door een gezonde(re) werkplek.

Belang van ergonomie

Allemaal cijfers die genoeg reden zouden moeten zijn het belang van een ergonomische en daardoor gezonde werkplek niet te onderschatten en voortdurend op zoek te blijven naar verbetermogelijkheden op de werkplek. En dan niet alleen zaken die direct met het werk van de werknemers te maken hebben, maar ook randverschijnselen als een groene omgeving met voldoende planten, gezond eten op kantoor en natuurlijk het aanbieden van goede computermuizen en ergonomische, op de persoon afgestemde bureaustoelen. En bedenk daarbij altijd goed dat investeren in de werkomgeving van de werknemers ook iets is dat onderaan de streep voor de werkgever zeer positief kan uitpakken!

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie