Een logische logistiek

Sterre Hartjes
Elke magazijnmanager is bezig om zijn of haar magazijn zo efficiënt mogelijk te benutten. Volgens een onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex zijn de Nederlandse magazijnen in Nederland niet efficiënt. Algemeen geldt dat de voorraadwaarde ten opzichte van de gerealiseerde omzet te hoog is en dat het personeel niet de kortste en meest efficiënte route in het magazijn aflegt. Dit zijn twee van de conclusies van het evofenedex onderzoek onder MKB-leden.

De vijf voornaamste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn de volgende.

1. Voorraadbeheer

De juiste artikelen en aantallen zijn niet altijd op voorraad of de voorraadwaarde ten opzichte van de gerealiseerde omzet is veel te hoog.

2. Routering

Medewerkers lopen/rijden niet de kortste en meest efficiënte route in het magazijn. Zo rijdt de gemiddelde truck maar ongeveer 60 procent van de tijd met een last/product op zijn vorken.

3. Flexibiliteit van medewerkers

Medewerkers  zijn niet flexibel in te zetten op tijden dat er veel of weinig werkaanbod is. De medewerkers werken echter op vaste werktijden.

4. Batchen

Er is nauwelijks sprake van ordersamenvoeging, ook niet als er veel orders zijn met een gering aantal orderregels of unieke artikelen.

5. Locatie in het magazijn

Artikelen liggen niet op de juiste locatie in het magazijn. Er wordt weinig tot geen onderscheid gemaakt tussen snellopende en langzaam lopende artikelen. Nadat een magazijn eenmaal is ingericht, blijven de artikelen op de locatie die ooit is toegewezen. Ook als de marktvraag is veranderd.

Duidelijk is dat magazijnmanagers nog een forse slag kunnen maken om een positieve bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat door de totale kosten te beperken. Vraag advies aan de juiste mensen over uw inrichting. Betrek bij het advies voor magazijninrichting zeker de magazijnmedewerkers. Zij ervaren dagelijks wat er wel en niet goed loopt in het magazijn en hun praktische blik kan leiden tot een logischer ingedeeld magazijn. Denk ook aan de veiligheid van uw medewerkers. Een Arbo specialist kan u daarbij helpen om een goede risico inventarisatie te maken.