'Een correct pensioen?'

'Een correct pensioen?'

Redactie Baaz

Begin juni (2023) presenteerde zich de Stichting PensioenVoldoen.NL. Niet zomaar een ‘club’, maar een goed georganiseerd verband met de heren Henk Krol en Toine Manders in het bestuur. De heren Peter Schouten en Ronny van der Maaten in de Raad van Toezicht. De heren Jan-Kees Emmer en Sjuul Paradijs voor de communicatie en de heer Jos Wouters als één van de juristen / advocaten. Het geheel mogelijk gemaakt door een financier”: Legis Capital B.V..

pensioen

Een cruciale fout

Men schrijft op de website, www.pensioenvoldoen.nl: “Omdat de opeenvolgende Ministers en de Nederlandsche Bank altijd zijn blijven stellen dat in de Nederlandse Pensioenwet van 2007 ‘IORP I’ op de juiste wijze is opgenomen, heeft niemand ooit verder aanleiding gezien om verder te kijken en de gang van zaken verder uitgezocht. Op basis van uitgebreide research door topjuristen, waarbij duizenden pagina’s aan wetteksten zijn geanalyseerd, is ontdekt en geconcludeerd dat er een cruciale fout is gemaakt bij de totstandkoming van de Pensioenwet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. Deze fout is niet eerder vastgesteld en ook niet eerder in de discussies over de uitzonderlijke pensioensituatie in Nederland ter sprake geweest”.

‘Correct’

Dat kan natuurlijk heel goed en dan is het een prijzenswaardig initiatief.
Hoe eerder voor iedereen een ‘correct pensioen’, hoe beter. Maar dan is het natuurlijk wel van belang de ‘zaken zo goed mogelijk te begrijpen’. Er zal veel en van alles over gezegd kunnen worden en iedereen moet gerespecteerd worden. Pensioen als onderwerp staat, meer dan ooit misschien, in de belangstelling. Met grote belangen voor iedere burger, de pensioenuitvoerders, de toezichthouders, de adviseurs. ‘Iedereen wil het zeker wel weten’.

De vragen

Men spreekt over een cruciale fout. Dat brengt de stellingname terug tot 1 kernpunt.
“Er is ontdekt en geconcludeerd dat er een cruciale fout is gemaakt bij de totstandkoming van de Pensioenwet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. Ontdekt na uitgebreide research door topjuristen, waarbij duizenden pagina’s aan wetteksten zijn geanalyseerd”. Het is dan fijn dat met een enkele zin de bedoelde fout onder woorden kan worden gebracht en wie de genoemde topjuristen zijn?. Immers, in het kader van het interactieve project ‘Zwart Licht’, krijgen wij vele vragen over deze ontwikkelingen. Van de vele mensen met een belang bij een correcte pensioenregeling.

Reacties

Op het initiatief komen vanzelfsprekend ook reacties. Eén voorbeeld, te lezen op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072471612062609410/

Ook deskundigen, ……..

Relatief ‘ook niet de minsten’ hebben zich over het initiatief uitgelaten.
Het zal niet anders zijn dan dat Stichting PensioenVoldoen.NL zich daarop heeft voorbereid. De reacties van pensioendeskundigen als een ‘Laning’, ‘van Meerten’, ‘Lutjens’, ‘Gommer’, ‘en zo meer’, heeft men gezien de ingenomen stellingen natuurlijk voorzien. Zo moet als vanzelfsprekend worden aangenomen. De scenario’s zullen erop ingericht zijn, anders had men – bijvoorbeeld – natuurlijk niet ook een procesfinancier kunnen overtuigen.

Conclusies

Daarom: je ziet op www.correctpensioen.nl dat er, naast alle burgers van Nederland, juist door specifieke – waarheidminnende – doelgroepen vragen worden gesteld. Het is dan fijn als op basis van de bij ‘PensioenVoldoen’ bestaande overtuigingen de relevante vragen kunnen worden beantwoord. Immers, als altijd: geen conclusies zonder onderzoek.

Zelfverzekerd

Op de website schrijft ‘PensioenVoldoen.NL’ zelfverzekerd aan de belanghebbenden:
”In dat geval heeft u recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Staat van duizenden euro’s”. Dit vóór enige volledig en afgeronde rechtsprocedure en ultiem gerechtelijk oordeel uit. Een stelligheid waarop mensen hun verwachtingen zullen baseren. (Natuurlijk gebruikt men ook, op een andere plaats op de website, ‘disclaimende fraseringen’. Maar deze zullen aan het eind van de rit van de procedures, gezien de stelligheid, niet zo maar als disculpatie naar een falende rechtsstaat kunnen worden verwezen. (Dat is ander werk).
 

Antwoorden ……….

Zoals hierboven beschreven zien anderen de vanzelfsprekendheid van ‘een schadevergoeding voor een nooit ontdekte fout’ niet. ‘PensioenVoldoen.nl heeft het allemaal uitgewerkt, meldt men. Daarbovenop: het zal zeker niet zo zijn dat ‘de Staat’ er mee zal kunnen volstaan met een enkele link naar een LinkedIn-pagina (als bovenstaand voorbeeld) verweer te kunnen voeren. Dus als we straks de door ‘PensioenVoldoen.NL’  genoemde juristen nader kennen, dan zullen we ook specifiek vragen wat er door de – onder andere – hiervoor genoemde op ‘PensioenVoldoen.NL’ reagerende pensioenspecialisten over het hoofd wordt gezien. Lijkt me voor iedereen correct.

Voor het vervolg, svp: ………….. abonneren Telegraafsma, …….............................. dank je!

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie