Verlies de risico's niet uit het oog

Duurzaam (ver-)bouwen is een must voor ondernemers

Bart Remmers
Duurzaam bouwen wordt steeds meer gestimuleerd door de overheid. Echter bij de stijgende vraag naar duurzame bouw en bouwproducten komen zakelijke risico’s kijken. Advies inwinnen is dus verstandig. We spraken Raymond van der Heide, risicodeskundige bij Interpolis en Patrick Harting van vastgoedadviesbureau Marsaki over de duurzame oplossingen en de risico's die eraan kleven.

Duurzaamheid en duurzaam bouwen of verbouwen. Bedrijven hebben door dat dit een zeer belangrijke zaak is in tijden van klimaatverandering en zijn zich bewust van de risico's die eraan kleven. Toch? 

'Duurzaamheid is een modewoord. Veel ondernemers zeggen dat ze er absoluut rekening mee houden. Dat valt best tegen. Veel ondernemers houden zich aan de minimale eisen, maar doen ook niets meer dan strikt noodzakelijk wanneer het aankomt op duurzaamheid', meent Patrick Harting (foto boven), adviseur duurzaamheid en innovatie bij het in Goes gevestigde Marsaki

Toch stijgt het aantal bedrijven dat wél serieus werk maakt van duurzaam bouwen en verbouwen.'Steeds meer vastgoedbezitters snappen dat het leidt tot een behoorlijke besparing op de vaste lasten die een kantoor of bedrijfspand met zich meebrengt, maar dat het zich eveneens vertaalt in een langdurige courantheid van het pand.'

PatrickDuurzaamheidsambitie

Volgens de adviseur vergeten veel vastgoedeigenaren dat het verdienen van geld en de duurzaamheidsambitie goed samen gaan. Het één sluit het ander zeker niet uit. Patrick: 'Belangrijk is dat ambities op de juiste manier inzichtelijk worden gemaakt. Investeren loont, maar becijfer het op de correcte manier. Dat betekent eerst investeren. Pas op termijn worden die investeringen terugverdiend.'

Ieder pand is uniek, dus wordt met elke bouwende of verbouwende vastgoedeigenaar een op maat gemaakt plan opgesteld. Patrick: 'Wat kost het en wat levert het op korte én lange termijn op? Dat is bij ieder project anders. Bij bestaande gebouwen wordt gestart met een quickscan om de staat van het pand in kaart te brengen en te onderzoeken hoe we vastgoed kunnen verduurzamen.'

Nieuwe normen: niets doen is geen optie

Met de steeds strenger wordende regelgeving vanuit de overheid op het vlak van verduurzaming van vastgoed is niets doen geen optie. 'Vanaf 2020 moeten alle nieuwe overheidsgebouwen voldoen aan de BENG-norm. BENG staat voor 'Bijna Energie Neutraal Gebouwd'. Dan hebben we het over zeer strenge eisen aangaande deze gebouwen. Diezelfde BENG-norm geldt vanaf 2021 voor alle nieuwbouw in ons land. Verder wordt ook gepraat over strengere eisen voor bestaande bouw’, waarschuwt Patrick. ‘Logisch, want willen we met ons land de CO2-doelstellingen halen, dan moeten we ook in de bestaande bebouwing investeren.’

Doelstellingen halen of niet halen: Warmere zomers, extremere regenval en langere droogteperiodes; ons klimaat is aan het veranderen en daar moet op worden geanticipeerd. Iets waar zeker rekening mee moet worden gehouden is een goede afwatering. Patrick: 'Ieder nieuw pand moet voorzien zijn van afdoende waterberging. Regenwater mag nu bij nieuwbouw en in de toekomst mogelijk bij bestaande bouw niet meer worden geloosd op het vuilwaterriool. Dit moet worden afgevoerd naar bijvoorbeeld speciaal gebouwde kelders of naar een infiltratiesysteem, maar een vijver kan bijvoorbeeld ook een oplossing zijn.'

Advies vooraf voorkomt onnodige risico’s

Vaak zit Interpolis al vooraf met ondernemers aan tafel om mee te denken over risico's bij bouw en verbouw. 'Panden uit de jaren tachtig en negentig zijn vaak te weinig voorbereid op de risico's van klimaatverandering. Als je dan hoort dat het onderhoud van het dak onvoldoende is en de afvoer van water niet goed is, dan kun je te maken krijgen met een dak dat instort omdat er teveel water op staat', aldus Raymond van der Heide (foto onder), risicodeskundige bij Interpolis.

'Je wilt ook niet weten hoe weinig er een constructieberekening wordt gemaakt wanneer er zonnepanelen op een dak worden geplaatst. Een dak is normaal berekend op een maximale druk van bijvoorbeeld sneeuw en/of water. Met zonnepanelen is in het verleden geen rekening gehouden. Dat is iets waar te weinig op wordt gelet. Met die zonnepanelen breng je extra ballast aan, vergeet dat niet!'

Regelmatige controle van het dak is volgens de twee deskundigen noodzakelijk. 'We adviseren op dat vlak altijd meer dan het minimum te doen. De kosten zijn iets hoger, maar de veiligheid wordt vergroot', vertelt Patrick. 'Helaas wordt te vaak beknibbeld op dit soort investeringen. Het voor de hand liggende wordt aangepakt. Het belangrijkste is dat het eenvoudig moet zijn het dak te betreden. Je wilt bijvoorbeeld niet dat er een medewerker tijdens werkzaamheden van een ladder valt, wat tot zeer hoge kosten kan leiden. Het loont ècht om een gerenommeerd en ervaren adviesbureau in te schakelen. Uiteindelijk levert dat zowel qua duurzaamheid, maar ook qua kosten het meest op.'

RaymondVoorkom brandgevaar

Ook zonnepanelen kunnen een veiligheidsrisico vormen. Zonnepanelen maken gebruik van omvormers die gelijkstroom omzetten in wisselstroom. Bij dat proces komt veel warmte vrij. Dat brengt het risico van brandgevaar met zich mee. 

Raymond: 'De omvormer trekt stof aan doordat deze gekoeld wordt met een of meerdere ventilatoren. Plaats ze dan niet te dicht bij de goederen! Vergeet verder zeker niet regelmatig een algemene check-up van de gehele installatie. Zo is de bedrading onder de zonnepanelen door weer en wind ook aan slijtage onderhevig.'

Installeren of isoleren?

We pakken er nog een facet van duurzaam (ver)bouwen bij: installeren of isoleren. Waar kiezen ondernemers vaker voor? Het luchtdicht bouwen of bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp?
 
'Zeker bij renovatie wordt meer voor installatie gekozen. Dat is eenvoudiger en sneller te realiseren dan het isoleren of luchtdicht maken van een pand. Het nadeel hiervan is dat het energieverbruik niet per se naar beneden gaat, ondanks het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Daarom is bijvoorbeeld eerst isoleren een stuk verstandiger, nog voordat de ‘warmte-/koelvraag’ wordt ingevuld. Die vraag wordt namelijk sowieso lager na isolatie. Hierdoor kan een kleinere installatie worden toegepast, waardoor het onderhoud en de gebruikskosten minder worden', verduidelijkt Patrick.

Raymond: 'Kies je voor installeren, dan zijn warmtepompen een prima oplossing. Een warmtepomp heeft een beperktere kans op schade dan een C.V.-ketel en is daarom een beter alternatief.' Patrick: 'Zo'n pomp is te vergelijken met een koelkast. Dankzij de compressor in de pomp wordt het risico op brandgevaar fors teruggedrongen.'

Beide mannen herhalen het nog maar eens een keer. Duurzaam bouwen en verbouwen kàn en móet beter. 'De overheid is tevreden als bij brand het gebouw snel en veilig verlaten kan worden. Dat is mooi, maar hoe zit het met de bedrijfscontinuïteit na zo'n brand, waterschade of andere pech?’, waarschuwt de risicodeskundige van Interpolis.'Neem alle risico's serieus. Kijk verder dan het Bouwbesluit en win advies in! Pas dan kunnen alle risico’s zo goed mogelijk worden verzekerd.'

​Advies van Interpolis

Interpolis staat altijd klaar met advies voor ondernemers. Ook bij het duurzaam bouwen of verbouwen van een bedrijfspand. Meer weten over bedrijfsrisico’s? Kijk dan op interpolis.nl/zakelijk.

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart