Duurzaam financieren; financieringsspecialist Ilfa introduceert eerste ESG- financieringsroadmap en -tools.

Duurzaam financieren; financieringsspecialist Ilfa introduceert eerste ESG- financieringsroadmap en -tools.

Redactie Baaz

De ingang van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en -rapportage doet het financiële landschap voorgoed veranderen. Direct of indirect wordt het voor ondernemingen van elke grootte noodzaak om de ESG-inspanningen transparant te maken voor (potentiële) financiers. Nederlandse specialist op het gebied van duurzame en verantwoorde treasury, Ilfa, introduceert haar nieuwe financieringsroadmap waarin de complexe regelgeving is teruggebracht naar de kern. Met behulp hiervan en de ontwikkelde tools wordt het voor ondernemingen concreet en behapbaar om hun ESG-profiel en risico’s te identificeren en succesvol passende financiering aan te boren.  

Onder druk van de publieke opinie en bovenal de nieuwe wet- en regelgeving wordt duurzame bedrijfsvoering en het rapporteren over gerelateerde aspecten de norm. Waar dit in 2024 slechts geldt voor een beperkte groep voornamelijk grote bedrijven, krijgen organisaties van elk formaat te maken met een bepaalde mate van verantwoording op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG). Dit om de transparantie naar (potentiële) financiers te vergroten. Ilfa introduceert vandaag haar geactualiseerde roadmap en biedt daarmee handvatten voor ondernemingen van elk formaat om te voldoen aan en te anticiperen op het veranderende financiële landschap.

Ook al wordt de onderneming via de wetgeving niet verplicht om zelf te rapporteren, veel van haar stakeholders moeten dat wel. Niet alleen over hun eigen onderneming, maar ook over de keten waarin zij opereren of over de ondernemingen die zij financieren. Direct of indirect wordt het voor elke onderneming in de komende jaren dus noodzaak om haar ESG-inspanningen transparant te maken. De roadmap helpt hen om met de kennis van vandaag financieringsbeslissingen te nemen, die rekening houden met de eisen van morgen”, aldus Irma Langeraert, Managing Partner bij Ilfa.

De juiste financieringsbeslissing met het oog op de toekomst

De vernieuwde roadmap van Ilfa helpt ondernemingen – groot en klein, profit en non-profit - bij het bepalen van de juiste financieringsstrategie en het succesvol aanboren en selecteren van passende vormen en bronnen van financiering, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele of toekomstige duurzaamheidseisen, die voor hen van toepassing zijn. Waar de rapportageverplichting voor grote ondernemingen onder CSRD extreem uitgebreid en complex is met ruim 1200 bepalingen en regels, heeft Ilfa de kern van de ESG-wetgeving vertaald naar een laagdrempelig proces. Door middel van kennis en verschillende ontwikkelde tools - waaronder een vragenlijst, nieuwe KPI’s en een ESG-scorematrix - maakt Ilfa klanten wegwijs in de wetgeving en verwachtingen van (potentiële) financiers. Daarnaast wordt de actuele, potentiële en gewenste toekomstige impact van de onderneming op mens, milieu en dier concreet en gestructureerd in kaart gebracht, evenals het risicoprofiel. Dit leidt tot herkenbare, transparante documentatie om te gebruiken richting (potentiële) financiers en daarmee de basis tot het succesvol aanboren van financiering.

Wij zien dat veel organisaties al veel doen op dit gebied, maar dit niet weten te verwoorden in lijn met de nieuwe standaarden binnen de financiële wereld. We hebben de tools zo ontwikkeld dat er een zo objectief mogelijk waardeoordeel ontstaat, waarmee ondernemingen zichzelf kunnen benchmarken en activiteiten binnen de thema’s milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur duidelijk en communiceerbaar worden”, aldus Irma Langeraert, Managing Partner bij Ilfa.

De roadmap is te downloaden via de volgende link: https://www.ilfa.nl/de-roadmap-voor-duurzaam-financieren

 

Ook interessant:

Lees hier: TikTok's voorbereiding op de Europese verkiezingen in 2024

Lees hier: Veilige connectiviteit en AI zijn de sleutel tot succes in 2024

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie