Digitale technologie heeft vrouwen nodig

Redactie Baaz
De arbeidsmarkt is nu overspannen. Voor de IT-branche is dat ‘business as usual’: zelfs als de economie wat minder draait, is er nog vraag naar goed opgeleide professionals.

Deze vraag kan voor een deel worden opgelost door meer vrouwen te verleiden voor digitale technologie te kiezen. Het goede nieuws: hieraan is behoefte in elke sector. Geke Rosier, oprichter RightBrains en Kim van der Hoek, IT-dealmaker spreken zich uit in een uitzending van Hays Open Studio.

Er is een gigantisch tekort aan technologisch talent en dat loop op tot naar schatting 50.000 banen in 2020. Maar een grote groep professionals kiest bewust om niet te werken in de digitale technologie: vrouwen. Hier liggen kansen, maar er is niet één eenduidige oplossing, volgens Rosier. 'Dat ligt onder meer aan onze Nederlandse cultuur. Wij denken nog steeds sterk in stereotypen, ook als het gaat om technologie en vrouwen. Mede hierdoor zijn vrouwen zich vaak niet bewust van de vele mogelijkheden. Met als gevolg dat meisjes en vrouwen vaak niet kiezen voor tech-opleidingen en technologiebanen. Dat moeten we doorbreken.'

Programmeren kun je leren

Daar moet je vroeg mee beginnen, vindt Van der Hoek. 'Leer kinderen al van jongs af aan programmeren. Dat hoort erbij, programmeren is het nieuwe lezen en schrijven. Het is ontzettend belangrijk dat mensen begrijpen hoe technologie werkt. Anders ontstaat er een groep die het wel snapt en een groep die dit niet kan volgen. En de ontwikkelingen gaan zo snel, je moet echt bijblijven. Programmeren is in de nabije toekomst gewoon een basisvaardigheid. Er zijn nu nog te veel vrouwen die best in de IT willen werken, maar zij denken dat ze er niet geschikt voor zijn. Onzin, want programmeren kun je leren.'

Business moet leren met IT te praten

Rosier ziet een grote groei in IT-functies: De laatste jaren zijn er veel nieuwe IT-functies gecreëerd en dit wordt alleen nog maar meer. Daarbij zien we de balans ook verschuiven. In organisaties hoorde je vaak dat IT’ers met de business moeten kunnen praten. Aan hun communicatievaardigheden moesten werken. Maar de business moet nu juist met IT’ers kunnen praten. IT ís business tegenwoordig. Op dit vlak kunnen we nog veel verbeteren, iedere professional moet zich gaan verdiepen in technologie. In sommige bedrijven zijn ze daar al mee gestart, bijvoorbeeld bij ING: daar moet iedere professional meer leren over coderen.

Van der Hoek: 'En ook op het allerhoogste niveau, denk aan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, is het belangrijk dat er mensen zitten die verstand hebben van technologie en IT. Het is ook een kwestie van leiderschap. Zoek naar professionals met competenties. En leer ze vervolgens de vaardigheden, technologie kun je leren.'

Digitale technologie is onderdeel van elk vak

Succesvolle voorbeelden kunnen daarbij helpen. Rosier: 'Er zijn mooie voorbeelden van vrouwen die succesvol zijn in tech. Die verhalen moeten we naar buiten brengen. Vrouwen zijn bijvoorbeeld wat terughoudender dan mannen in het geven van interviews. Het zou goed zijn om deze vrouwelijke talenten meer naar voren te schuiven. Dus niet weer die mannelijke CIO, maar het vrouwelijke talent uit die organisatie aan het woord laten.'
 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie