Deze startups verduurzamen toerisme in 020

Bart Remmers
Booking.com heeft bekendgemaakt welke innovatieve teams een geldbedrag ontvangen in het kader van het eerste Cares Lab dat deze week in de thuisstad Amsterdam gehouden werd.

De 10 Europese teams werden gekoppeld aan een mentor van Booking.com en werkten de afgelopen drie dagen aan innovatieve, oplossingsgerichte projecten in drie aandachtsgebieden. De stad Amsterdam was daarbij het uitgangspunt en bron van inspiratie:

  •  Verspreiding van toerisme: de druk op veelbezochte toeristische plekken verminderen;
  • Inclusieve groei: iedereen in de stad laten delen in de kansen die het toerisme biedt, met speciale aandacht voor een nog breder aanbod aan lokale diensten; en...
  • Bewuster gedrag: bezoekers meegeven hoe ze meer rekening kunnen houden met de bewoners van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van afval en zwerfvuil, lawaai en recycling.

Pitch startups

Het hoogtepunt van het programma bestond voor alle startups uit een pitch van hun plannen. De pitch werd door een jury van experts beoordeeld.  Hiermee kon een geldbedrag van €10.000 tot €25.000,- gewonnen worden waarbij TravelTime Platform by iGeolise de grootste beurs van €24.000,- mocht ontvangen.

Andere teams die een beurs ontvingen waren Clio Muse voor €20.000,-, Secret City Trails voor €19.000 en Seavents voor €18.000. De teams hebben nu 30 dagen om hun ideeën tot leven te brengen en de voorgestelde oplossingen voor Amsterdam te implementeren. De teams die op dat moment de meeste vooruitgang laten zien, komen in aanmerking voor een aanvullende beurs.

Booking Cares Labs

Het Booking Cares Labs, het Booking Booster Program en het Booking Cares Fund zijn complementair aan het interne vrijwilligersprogramma van Booking.com, waarin werknemers al lange tijd samenwerken met lokale organisaties aan projecten waarmee wereldwijd bestemmingen verbeterd worden. 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart