Detacheringsbranche goed voor miljardenomzet

Bart Remmers
De detacheringbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de werkzame beroepsbevolking is maar liefst 1,6 procent als gedetacheerde werkzaam.

De markt telt naar schatting 638 detacheringsbureaus die in 2017 een omzet van ruim 6,2 miljard euro realiseerden. De branche is hiermee een belangrijke intermediaire speler op de arbeidsmarkt, waar door flexibilisering en het steeds schaarsere aanbod van talent de inzet van kennis, kunde en duurzame inzetbaarheid aan belang wint. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de Nederlandse detacheringsbranche dat onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de ABU, PwC en ABN AMRO heeft uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de branche op deze manier in kaart is gebracht. 

Detacheerders zijn dé opleiders van de arbeidsmarkt, zo blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld besteden ze 4 procent van hun omzet aan opleiding: bijna 2,5 keer zoveel als het gemiddelde in het bedrijfsleven. Bovendien bieden de bureaus een zeer breed aanbod van opleidingen, waardoor de specialistische kennis van de gedetacheerde altijd up-to-date is. 

Detacheringsbranche in verhitte arbeidsmarkt

Voor kandidaten zijn carrièreontwikkeling, het opleidingsbudget en de afwisseling belangrijke redenen om bij een detacheerder te werken. De belangrijkste redenen voor werkgevers om gedetacheerden in te huren, zijn dat ze flexibel, veelal jong en hoogopgeleid zijn. Dit stelt bedrijven in staat om snel in te spelen op nieuwe technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen deze professionals direct en tijdelijk worden ingezet, waarbij zij vooral worden ingeschakeld voor specialistische werkzaamheden (45 procent), de invulling van schaarse functies (24 procent) en het bieden van extra ondersteuning tijdens drukte (22 procent).

Om de belangen van detacheerders in de snel veranderende arbeidsmarkt te behartigen, hebben dertien detacheringsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Samen nemen zij het initiatief voor de oprichting van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dit doen zij met het doel de detacheringsmarkt blijvend in beeld te brengen. Daarnaast wil de branchevereniging zich als gesprekspartner en kennisplatform positioneren en actief de dialoog aangaan over de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Specialistische kennis detacheerders essentieel

Op deze markt is een grote rol weggelegd voor de werving van hoogopgeleide professionals die bedrijven ondersteunen met specialistische kennis. 'Nog meer dan in het verleden is de aandacht van detacheerders gericht op de gedetacheerde zelf. Om succesvol te blijven, moeten detacheerders hun blikveld verschuiven naar meer specialistisch detacheren en van inlener naar de kandidaat, omdat deze uiteindelijk hun toegevoegde waarde bepaalt. De detacheerder dient daarom een aantrekkelijk doel te formuleren en een bedrijfscultuur te creëren die aantrekkelijk is voor jong toptalent', zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.

Een executive summary van het rapport is hier te downloaden.
 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart