De ZZP'er zit het vaakst op zwart zaad

De ZZP'er zit het vaakst op zwart zaad

Redactie Baaz

Weinig opbeurende cijfers voor zelfstandigen: van alle werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar lopen ZZP’ers het grootste risico op armoede.

Van deze groep maakte 9,4 procent in 2016 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lageinkomensgrens. De groep ZZP'ers is overigens zeer divers. Vooral de in deeltijd werkende ZZP'ers liepen risico op armoede.

Van de zelfstandigen met personeel had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent. In totaal liep bijna 3 procent van de krap 7,3 miljoen werkenden tussen de 15 en 75 jaar risico op armoede, meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

Risico op langdurige armoede

Vanaf het piekjaar 2013, toen 3,5 procent van de werkenden met een laag inkomen werd geconfronteerd, daalde het aandeel werkenden met een armoederisico elk jaar. Wel zwakte de daling van 2015 op 2016 af: van 2,9 procent naar 2,8 procent. Bij werknemers en zelfstandigen met personeel zette de daling verder door, maar bij ZZP'ers liep het percentage iets op: van 9,2 in 2015 naar 9,4 in 2016.

In 2016 hadden 42 duizend werkenden (0,6 procent) ten minste vier jaar op rij een laag inkomen. ZZP’ers hadden vaker langdurig een laag inkomen dan zmp’ers en werknemers.  Bij ZZP’ers steeg het aandeel met een langdurig laag inkomen bovendien van 1,9 procent in 2014 en 2015 naar 2,1 procent in 2016.

ZZP’ers met hoogste armoederisico

Van de zZP’ers in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (met in totaal meer dan 1,5 miljoen werkenden) maakte ruim 13 procent deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit is het hoogste percentage binnen alle onderscheiden bedrijfstakken naar positie op de arbeidsmarkt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie