De overheid is de burger AI verplicht

De overheid is de burger AI verplicht

Redactie Baaz

Dit jaar vinden de Europese parlementsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor de toekomst van Europa, dus voor burgers essentieel om een weloverwogen stem uit te brengen. Maar objectieve kennisvergaring is voor burgers in de huidige tijden nog knap lastig. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Technologie kan het hen zo veel makkelijker maken. Maak daar, in het kader van een gezonde democratie, als overheid dan ook gebruik van.
 

Door: Jens Bontinck, Technology Strategy and Innovation Officer bij ML6

Om een stem uit te brengen voor een parlementslid of partij, moet je als kiezer wel weten wie jouw normen en waarden het beste vertegenwoordigt. Dat vraagt om verdieping. Inlezen in onderwerpen, begrijpen wat bepaalde keuzes voor invloed hebben en vooruitkijken naar toekomstige uitdagingen. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Zo kan de materie, door bestuurlijke en politieke processen, complex en ingewikkeld zijn, is er afleiding door partijen die gedreven campagne voeren en is er nepnieuws in omloop die de stemmer op het verkeerde been kan brengen. Allemaal factoren, die de integriteit van de stem kunnen aantasten. De overheid zou daarom meer regie moeten nemen om de burger te beschermen. 

Hoe? Door het faciliteren van de bron, waar burgers terecht kunnen om feitelijke informatie op een begrijpelijke manier terug te vinden. In het kader van de Europese verkiezingen, kan dat gaan over een objectieve presentatie van de verschillende programmapunten van de verschillende parlementariërs en hun partijen. Hiermee voorkom je niet alleen dat burgers de feiten bij onbetrouwbare bronnen zoeken, maar creëer je ook meer vertrouwen tussen de overheid en de maatschappij. Dat is weer belangrijk om betrokkenheid bij politiek te intensiveren. Als de burgers hun voeten vegen aan politiek, en dus geen inspanning doen om (voor hen) juist te stemmen, dan wordt democratie een hol begrip. 

Kunstmatige intelligentie kan en moet hier een belangrijke rol in spelen. Large Language Models (LLM’s), die ook achter ChatGPT zitten, geven burgers het vermogen om gerichte vragen te stellen en bestuurlijke taal begrijpelijk uit te leggen. Het geeft zelfs de mogelijkheid om met een partij of parlementslid virtueel in “gesprek” te gaan. Dit kan mensen helpen om door de schil van de campagnes heen te kijken, om zo een keuze te maken die aansluit bij hun waarden, normen en visie. Daarbij kunnen LLM’s context geven door tijdslijnen te maken of de huidige regelgeving samen te vatten. Zo geef je burgers de mogelijkheid om zichzelf op een eenvoudigere manier te verdiepen en gegronde keuze te maken. Iets waar stemgerechtigde burger recht op heeft.

Gezien het belang van de parlementsverkiezingen, is het belangrijk dat we burgers de mogelijkheid geven om zich zo goed mogelijk te verdiepen in de partijprogramma’s en standpunten. De technologie om hen daarbij te helpen ligt voor het oprapen. Geef burgers daarom een betrouwbaar en begrijpelijk platform voor kennisvergaring en maak gebruik van LLM’s.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie