De multi-cloud vereist Intelligent Data Management

Ronald Ooms
Vraag een onderneming naar de exacte locatie van al haar data en de kans is groot dat er geen eenduidig antwoord komt. Want de meeste organisaties hebben geen idee waar hun data precies is opgeslagen.

Ronald Ooms, Vice President North East EMEA van Veeam Software, legt uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.

'Verspreide data is deels te verklaren uit de opkomst van mobiele apparatuur en het mobiele werken en deels doordat bedrijven de cloud zijn gaan gebruiken. Daarbij zien we steeds nadrukkelijker dat het niet bij één cloud blijft: volgens onderzoek van de Enterprise Strategy Group heeft 81 procent van de bedrijven de keus gemaakt voor een multi-cloudstrategie. Tegelijkertijd wijst eigen onderzoek van Veeam uit dat 66 procent van de bedrijven toegeeft dat ongeplande downtime hun initiatieven op het gebeid van digitalisering frustreert en dat ze schade lijden door een beperkte beschikbaarheid van data. Het wordt dus steeds belangrijker om goed grip te krijgen op je data.'

Hoe pak je dat aan? 

'Het gaat uiteindelijk om werken in de richting van wat we Intelligent Data Management noemen. Wij onderscheiden daarbij vijf fases. De eerste fase is de traditionele back-up. Daarbij maak je een kopie van alle data en applicaties en zorg je ervoor dat deze snel te herstellen zijn. Daarbij adviseren wij altijd om de 3-2-1-regel te volgen: zorg voor drie kopieën van de belangrijkste bestanden, maak gebruik van minstens twee verschillende media en zorg ervoor dat er altijd één kopie buiten de deur bewaard wordt.'

'Fase twee is aggregatie: daarbij zorg je ervoor dat de bescherming en beschikbaarheid van data binnen verschillende cloudomgevingen gewaarborgd is. Dat maakt het creëren van digitale diensten beter mogelijk en stelt je ook in staat om een compleet beeld van het dienstenniveau te genereren. Dat is van belang met het oog op het voldoen aan servicelevels. De volgende fase is zichtbaarheid. Hierbij verbeter je het databeheer binnen alle cloudomgevingen en is er inzicht in en controle over gebruik, prestaties en bedrijfsvoering van de verschillende clouds.'

'Fase vier is orkestratie, waarbij je data probleemloos binnen multi-cloudomgevingen verplaatst. Dat kan nodig zijn met het oog op kosten, maar ook naar aanleiding van eisen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, compliance, beveiliging en optimale inzet van middelen. De laatste fase binnen Intelligent Data Management is automation: met behulp van artificial intelligence en machine learning wordt data zelflerend. Hierbij beheert data zichzelf door te leren zichzelf te back-uppen, beveiligen en herstellen. Dat is onder ander nodig met het oog op de enorme groei van data.'

In welke fase bevinden de meeste bedrijven zich op dit moment? 

'De meeste organisaties hebben hun back-up goed op orde en sommige kijken al wel naar fase twee. Om van daaruit verder te gaan, zal nog veel energie vragen. Daar staat tegenover dat de technologie die nodig is om volgende fases in te gaan, nu al beschikbaar is en steeds beter wordt. Het zal ook nodig zijn om stappen te maken, want data is nu dé groeifactor voor bedrijven. Bedrijfsgegevens zijn hyperkritisch geworden en er is sprake van hypergroei van data. Bovendien zien we, zoals ik eerder aangaf, een enorme verspreiding van data op allerlei plekken in de organisatie. Dat vereist een stevige datamanagementstrategie en Intelligent Data Management biedt daarvoor de handvatten.'
 

afbeelding van Ronald Ooms
Door: Ronald Ooms

Ronald Ooms |

Vice President North East EMEA at Veeam Software

Bekijk alle artikelen van Ronald