De B2B customer journey staat onder druk met het einde van third-party cookies

De B2B customer journey staat onder druk met het einde van third-party cookies

Redactie Baaz

Google Chrome is bezig met het uitfaseren van third party cookies, wat een ingrijpende verandering betekent voor marketing- en salesprofessionals. Het uitfaseren ervan kan leiden tot een aanzienlijk verlies aan zichtbaarheid en middelen om multi-channel journeys te begrijpen en aan te passen. Interesssant is dat 86% van de B2B-klanten wel verwacht dat bedrijven toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens om hun ervaring te personaliseren. In die context is de personalisering van het klanttraject cruciaal.

Een effectieve first-party datastrategie invoeren

Er is een groeiende kloof tussen klantverwachtingen en bedrijfswaardeproposities, omdat 30% tot 50% van de internetgebruikers nu buiten het bereik van traditionele trackingtools vallen. De overgang naar marketing zonder cookies heeft e-commerce spelers gedwongen om zich te concentreren op first-party data, waardoor ze hun relatie met klanten kunnen versterken en hun strategie beter kunnen afstemmen op klantprofielen en -verwachtingen.

Het beter verzamelen en benutten van gegevens staat nu centraal in de bedrijfsprestaties. Oplossingen waarmee bedrijven inzicht krijgen in het klanttraject zijn bijvoorbeeld:

  • Het uitvoeren van enquêtes onder onlinegebruikers om de resultaten te generaliseren naar een grotere populatie dan de beschikbare steekproef.
  • Het motiveren van klanten om in te loggen, zodat hun activiteiten kunnen worden gevolgd.
  • Het bieden van meer feedback en data aan klanten via een dashboard waarin ze hun aankopen vanuit verschillende perspectieven kunnen volgen en analyseren.
  • Het implementeren van geavanceerde analyse tools om gedetailleerde klantsegmentatie en voorspellende modellen te creëren.
  • Gebruik maken van AI en machine learning om patronen in klantgedrag te identificeren en toekomstige trends te voorspellen.
  • Het benutten van de kracht van CRM-systemen om klantinteracties bij te houden en een 360-graden beeld van de klant te vormen.

Het attributiemodel heroverwegen om de interne consistentie te versterken

Dit nieuwe tijdperk zorgt voor veranderingen in bedrijven, omdat het huidige attributiemodel - dat de rol van verschillende kanalen bij conversies meet - wordt heroverwogen. Met minder zichtbaarheid is het belangrijk om maximaal gebruik te maken van alle klantcontactpunten, waarbij digitale en fysieke kanalen elkaar aanvullen. Het verkrijgen van gedetailleerde klantenkennis vereist nu een gecombineerde aanpak, waarbij digitale technologie wordt geïntegreerd met persoonlijke interactie en sterke klantrelaties.

Het is duidelijk dat we ons in een nieuwe fase bevinden: het loslaten van zekerheden gebaseerd op eindeloze data, maakt ruimte voor vernieuwende methodes om de prioriteiten voor de klant vast te stellen. Prestaties zijn nu afhankelijk van transparantie en samenwerking met sectorgenoten, alsook het continu stellen van vragen en alert blijven voor veranderingen.

Geschreven door: Sebastiaan Leemreize, Marketing Director Manutan Benelux & Duitsland

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie