Creatieve industrie: de olie voor de sportsector

Creatieve industrie: de olie voor de sportsector

Redactie Baaz

De sportmarkt is een groeimarkt. Er zijn nieuwe kansen voor business en het is een branche die bijzonder openstaat voor innovatie. Sport is een thema dat zich bij uitstek leent voor cross-sectorale ontwikkeling.

Het combineren van inzichten, kennis en netwerken vanuit verschillende invalshoeken leidt tot schitterende innovaties. Directe samenwerking van sport met de creatieve industrie is onontbeerlijk, omdat binnen deze sector de toegevoegde waarde in beleving, gevoel en ervaring wordt ontworpen.

De functionele en economische waarde van een sportproduct, dienst of faciliteit is in deze tijd maar een klein onderdeel van de totale waarde van de business. De sociale en emotionele klantwaarde is groter geworden en wordt juist door de creatieve industrie voor een groot gedeelte toegevoegd aan sportproducten en diensten.

Innovatiekansen

Momenteel is er nog veel versnippering in initiatieven, onderzoek en ontwikkeling. Het mkb wordt nog te weinig betrokken bij vraagstellingen vanuit de sport en vice versa. Grote maatschappelijke vraagstellingen en kansen liggen op het gebied van bewegingsstimulering, gezonde leefstijl en het algemeen welzijn. Innovatiekansen uit de sport worden nog te weinig vertaald naar succesvolle businessmodellen en weten ondernemers uit verschillende sectoren elkaar nog onvoldoende te vinden. Juist het mkb kan een sterke bijdrage leveren.

Syntens Innovatiecentrum verbindt als sportinnovatiepartner het bedrijfsleven uit de verschillende (top) sectoren aan de kansen die ontstaan vanuit de sport of sportsector. Syntens maakt innovatiekansen zichtbaar, verheldert de belangrijkste knelpunten van samenwerking en innovatie en neemt deze weg: cross-overs (creatieve industrie meets sports) tussen de verschillende sectoren hebben de toekomst.

Besparing

Een groot percentage van de Nederlandse bevolking beweegt te weinig en heeft een ongezond eet- en leefpatroon. Begin 2013 heeft meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht met alle welvaartsziekten en zorgkosten tot gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat sporten een besparing oplevert aan medische kosten (2,8 miljard tot 5,1 miljard euro – Economische betekenis van sport in Nederland 2008). Een vitale leefstijl draagt bij aan het verminderen van de zes procent jaarlijkse sterfgevallen die ontstaan door onvoldoende lichaamsbeweging. Sport vermindert de medische kosten als gevolg van ongezond gedrag, overgewicht en hoge bloeddruk.

Daarnaast stimuleert sporten het participeren in de maatschappij en draagt het bij aan sociale ontwikkeling van mensen. Denk bijvoorbeeld aan gehandicaptensporters die door innovaties op een aangepaste manier toch sport kunnen beoefenen en hierdoor integreren met gezonde sporters.

Drempels verlagen

Hoofdvraag is op welke wijze mensen gestimuleerd worden om gezonder en vitaler te leven. Sport is één van de belangrijkste medicijnen om te komen tot een gezondere leefstijl. Drempelverlagende maatregelen worden vanuit de sportindustrie veelvuldig ingezet. De creatieve industrie levert hier een grote bijdrage bij het oplossen van deze maatschappelijke uitdaging door de belevingswereld van mensen te beïnvloeden en drempels te verlagen.

Een van de drempelverlagende maatregelen is direct afkomstig uit de creatieve industrie. Architecten ontwikkelen bijvoorbeeld effectieve oplossingen voor de herinrichting van wijken en sociale ruimtes die bewegen en vitaler leven stimuleren. De sportaccommodatie van de toekomst, die veel meer inhoud dan alleen een gebouw met enkel sportfaciliteiten en bijvoorbeeld is voorzien van slimme ict, mooie design en hulpmiddelen voor maximale prestaties, is de creatieve industrie nodig om tot ontplooiing te komen.

Sexy verpakkingen

Ict met als belangrijk onderdeel Serious gaming (beweegplatforms, gamification, moitoring en stimuleringsapps) wordt steeds meer ingezet als middel om mensen op een duurzame manier in beweging te brengen en te helpen naar een gezondere levensstijl met alle voordelen van dien.

Zonder cross-overs met designers ontstaan perfect ontworpen en modieuze producten niet. Zonder sexy verpakking van sportvoeding zal het product niet verkopen. Zonder serious games zal de kennis over gezondheid vanuit de life science minder begrepen worden door de gebruiker. Zonder goed ontwerp zal een sportfaciliteiten geen optimale functionaliteit en toegankelijk krijgen, terwijl hier juist een drempel weggenomen kan worden.

Juiste beleving

Ook is het is niet meer van deze tijd dat sportkleding enkel functioneel is. Stel je voor dat vrouwen het moesten doen met een mannenfiets of loopshirt. De hedendaagse consument eist veel meer! Sport is een verlengstuk van onze identiteit geworden. Mode en sport gaan hier als sterk voorbeeld hand in hand en er ontstaan zeer kansrijke en nieuwe businessmodellen die er zonder creatieve industrie niet konden zijn. Hoe zouden sportproducten bijvoorbeeld verkocht worden zonder goed design, aansprekende verpakking en een goed grafisch 'online' verhaal met de juiste beleving?

Meer informatie over mogelijkheden tot cross-sectorale samenwerking: michael.breedt@syntens.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie