Conflicten op de werkvloer: een dagelijkse realiteit

Redactie Baaz
Hoewel niemand hier om vraagt, zijn conflicten op de werkvloer helaas een dagelijkse realiteit. Heel vervelend, zeker als degene waarmee je een conflict hebt, je baas is. Wanneer je je job graag doet en veranderen van baan voor jou geen optie is, zal je manieren moeten zoeken om het probleem onder ogen te komen. Je zult naar een oplossing moeten zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden en die uiteindelijk leidt tot een duurzame, professionele relatie.

Oorzaken van conflicten met je baas

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van conflicten op de werkvloer. Sommige conflicten komen voort uit een concrete gebeurtenis waarvan de oorzaak eenvoudig aan te duiden is. Helaas zijn niet alle oorzaken zo direct aan te duiden en ligt er vaak heel wat meer aan de basis. 'Verschillen in opvattingen, het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden, of geen open communicatie tot stand kunnen brengen, kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat van beide kanten ongenoegen zich opbouwt. Dit leidt uiteindelijk tot conflicten', aldus Dick Bonenkamp van Merlijn Groep. Wat de oorzaak ook is, jullie zullen samen de confrontatie moeten aangaan en op zoek gaan naar een geschikte oplossing. Een oplossing die de relatie herstelt en een optimale samenwerking toelaat.

Samen zoeken naar oplossingen

Wil je absoluut je huidige baan blijven uitoefenen, dan is een open gesprek tussen jullie beide de eerste stap naar een oplossing. Pas als beide partijen de zaken open en eerlijk kunnen benoemen, is een uitweg uit het conflict mogelijk. Wederzijds respect is hierbij essentieel, ook als in eerste instantie de meningen lijnrecht tegenover elkaar blijken te staan.

Tussenpersoon

Van beide kanten kunnen ongenoegen en emotie naar boven komen, wat het gesprek kan bemoeilijken. In dergelijke situaties is het raadzaam beroep te doen op een tussenpersoon of mediator. Deze mediator is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in het conflict. Hij zal ervoor zorgen dat het gesprek op een constructieve manier verloopt en dat beide partijen de kans hebben hun mening te ventileren en het probleem naar hun aanvoelen te omschrijven. Samen met de mediator zal vervolgens nagegaan worden of er oplossingen mogelijk zijn waar beide partijen zich goed bij voelen en waardoor de arbeidsrelatie hersteld kan worden. Door de onafhankelijkheid zal de mediator sneller in staat zijn de essentie va het probleem aan te voelen en het gesprek die richting uit te sturen. 

Open communicatie

Een conflict, zelfs als de tegenpartij je baas is, hoeft dus zeker geen beëindiging van de arbeidsrelatie te betekenen. Open communicatie, bereidheid tot oplossingen van beide kanten en de hulp van een mediator, kunnen ervoor zorgen dat alle plooien gladgestreken worden en men weer constructief kan samenwerken.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie