CO2 beleid van Nederlandse banken schaadt consumentenvertrouwen

CO2 beleid van Nederlandse banken schaadt consumentenvertrouwen

Redactie Baaz

Nederlanders vertrouwen de Nederlandse banken, maar niet als het gaat om de aanpak van klimaatverandering. Zo blijkt uit onderzoek van Bank.nl. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan wantrouwen te hebben naar het CO2-beleid van Nederlandse banken. Terwijl bijna 80% van de ondervraagden verwacht dat ook banken maatschappelijk betrokken zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Eerst zien dan geloven

Vrijwel alle Nederlandse banken hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Hiermee zijn zij verplicht om hun CO2-beleid openbaar te maken. Ondanks dat de meeste banken transparanter zijn geworden, vinden veel mensen dat zij niet genoeg doen in de strijd tegen klimaatverandering. Zo heeft alleen Rabobank een duidelijke verbetering laten zien als het gaat om het investeren in duurzame energie.

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking (79%) verwacht dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als het op klimaatverandering aankomt. Met het CO2-beleid van banken zijn de intenties er wel. Toch hebben veel mensen niet het gevoel dat woorden omgezet worden in daden. Dat heeft ook effect op het vertrouwen van de consument.

Zo geeft 54% van de ondervraagden aan geen vertrouwen te hebben in het CO2-beleid van hun bank. Dat komt onder andere omdat zij vinden dat beloftes en acties ver uit elkaar liggen. Eerder onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat ING en ABN Amro nog altijd meer investeren in fossiele energie dan in duurzame energie.

Zijn banken consistent met hun eigen CO2-beleid? Consumenten trekken dat in twijfel, wat het vertrouwen er niet beter op maakt.

Samen staan we sterk, toch?

Nederlandse banken zijn wel degelijk te vertrouwen, zo blijkt uit bronnenonderzoek van Bank.nl. Toch wankelt het consumentenvertrouwen als het gaat om het klimaatbeleid. De meeste Nederlanders vinden dat banken geen positieve bijdrage leveren tegen de CO2-uitstoot, en daarmee aan de aanpak van klimaatverandering. Ondanks dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking dit wel van hun bank verwacht.

De kloof tussen verwachting en realiteit met betrekking tot het CO2-beleid schaadt het algehele consumentenvertrouwen in banken. Zijn de verwachtingen van de Nederlandse bevolking te hoog? Of laten banken kansen liggen?

De consument wil vooral het gevoel hebben samen te strijden tegen klimaatverandering. En dat niet alleen zij moeten inleveren. Vertrouwen vanuit de consument kan snel opgezegd worden. Zeker als het gaat over gevoelige onderwerpen, zoals het klimaat. Wil de bank het vertrouwen terugwinnen? Voor banken de taak om te laten zien dat zij wel degelijk hun steentje bijdragen. En niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie