BSN: 'We hechten aan mensen, contact en warmte'

BSN: 'We hechten aan mensen, contact en warmte'

Redactie Baaz
Van een cursus tot een complete MBA-titel; goed onderwijs kan je carrire een aardige kickstart geven. Maar waar moet je zijn? Gesitueerd in het schilderachtige Gelderse vestingstadje Buren kiest de private onderwijsinstelling Business School Nederland duidelijk voor een andere aanpak en sfeer dan gebruikelijk. Buren moet een huiskamer zijn waar je je thuisvoelt, aldus directeur Marcel Schrmann.

Business School Nederland (BSN) leidt  jonge én ervaren managers op tot kundige professionals. De hoogste graad die je er kunt halen is de gewilde MBA-titel (Master of Business Administration). Daarnaast is er een Bachelor of Business Administration. Voor teammanagers is  er zelfs een speciaal certificaat.

“We doen  dat allemaal in de Nederlandse taal. We  hebben in Nederland inmiddels meer dan duizend alumni die onze zoheheten BSN Management Community  vormen”, licht Schürmann toe. Het instituut heeft Nederlandse roots, maar is ook in het buitenland actief. Zo heeft het vestigingen in onder andere Ghana, Nigeria, Soedan en Zuid-Afrika enopkomende markten als China. “Omdat we in Nederland succesvol zijn, proberen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de  economie van derdewereldlanden door het opleiden van lokale managers tegen lokale prijzen. Maar wel op basis van Nederlandse kwaliteitseisen. Op die manier willen we invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

Action Learning

Een belangrijk speerpunt van BSN is het praktijkgericht onderwijs. Dat roepen wel meer instituten, maar volgens Schürmann geeft de Business School er met 'Action Learning' een compleet eigen invulling aan. Action Learning gaat ervan uit dat het ware leermoment niet zit in de overdracht van kennis maar juist in de toepassing van die kennis in de praktijk.

“Je leercurve is het steilste wanneer je je zo mooi beschreven project moet implementeren in je organisatie. Wij vinden die ervaring rijker dan het reproduceren van kennis.” De  school hecht daarom ook meer waarde aan het resultaat van de Action Learning-projecten dan aan tentamens. “Bovendien is het een interactief  leerproces. Je bent intensief in gesprek over de  opdrachten met je docenten en je medestudenten. Dat zijn mannen en vrouwen die in dezelfde levensfase zitten en worstelen met dezelfde vragen. De impact daarvan is heel hoog. Het heeft status en  herkenbaarheid.”

Ook werkgevers profiteren mee van de praktijkgerichte aanpak. “Tijdens de studie gaat de student aan  de slag met een aantal vraagstukken uit zijn eigen organisatie en, dat is  wel de bedoeling, pakt die aan. De werkgever bespaart daarmee dure consultancy-kosten en tegelijkertijd wordt zijn probleem opgelost. Het aardige is dat als je dit kwantificeert het rendement van de studie reeds tijdens de opleiding een veelvoud is van de kostprijs.

Bovendien wordt na twee jaar een zeer vaardige manager afgeleverd.” BSN laat de  studenten niet volledig aan hun lot  over. Speciale trainers begeleiden de groepen. “Die houden in de gaten dat zowel de student als de  groep op het goede spoor blijven. Een behoorlijk intensief traject.” Volgens Schürmann is Action Learning een sleutelvaardigheid voor de succesvolle manager. “Alle elementen die een manager nodig heeft om tot een goed besluit te  komen, trainen we in extenso. Het onderzoeken van de feiten, vergaren van relevante data, formuleren van scenario’s, het nemen van een integer besluit, de uitvoering van het besluit; het komt allemaal uitgebreid aan de orde.”

BSN is niet het enige instituut  dat zich nadrukkelijk richt op de praktijk. “En dat is goed, ik vind dat kennis die je niet kunt toepassen eigenlijk geen waarde heeft. Maar de markt heeft nog een lange weg te gaan voordat het de claim kan waarmaken van praktijkgericht onderwijs met het daarbij behorende meetbare rendement. Tot nu  toe is Action Learning het enige concept in Nederland dat daadwerkelijk en aantoonbaar prestatie- en ervaringsgericht is.”

Menselijke maat

Niet alleen Action Learning is een zogeheten Unique Selling Point, ook de mensgerichte aanpak is  volgens Schürmann kenmerkend. “Voor ons is de menselijke maat  ontzettend belangrijk. Buren moet een huiskamer zijn waar je je thuis  voelt. We hechten aan de mensen,  contact en warmte.” De school kenmerkt zich door weinig opsmuk, een doe-maar-gewoon-mentaliteit en 'rust'. “Dat zie je in alles terug. De setting is warm. Het stadje Buren symboliseert voor ons tijd  in plaats van de klok. Het staat voor stilte, contrast en bezinning.

Wie vanuit de randstad naar Buren  rijdt, zal ervaren dat geleidelijk de jachtigheid van een dichtbevolkt  gebied van zich af glijdt en zal  langzaam de ruimte ervaren die je nodig hebt om tot je zelf te komen. Buren is functioneel voor ons. Het stadje inspireert als je langs die Middeleeuwse gevels loopt. De ongereptheid van de stadspoort, de  kasseien in de straat en de molen  op de vesting doen je beseffen dat  er ook andere waarheden te ontdekken zijn.”

Daarnaast onderwijst BSN in het Nederlands, in tegenstelling tot veel andere business schools. “We koesteren onze eigen taal. Daar mag  je van alles van vinden, maar wij ervaren dat als een groot goed. Stel je eens voor: een non native spreker in de Engelse taal die tegenover een non native gehoor staat. Het rendementsverlies is enorm. Bij ons mag je ervan uit gaan dat geen woord verloren gaat.”Startersmarkt

Startersmarkt

Een opleiding bij BSN verhoogt volgens Schürmann de slaagkans op de startersmarkt. “Een op de vier starters haalt het tweede jaar niet. Die mensen zijn weliswaar een ervaring rijker, maar het is natuurlijk niet hun bedoeling.

Wij verbreden het blikveld van de starter die toch vaak vertrekt vanuit zijn specialisme. En zoals iedere professional heeft die zijn eigen waarheden en blik op de wereld. Dat is een luxe  die je je niet kunt permitteren als je  in de starblokken staat en je brood  moet verdienen. Wij leren starters over de randen van hun professionele koker heen te kijken en te doen ervaren dat er meer is dat van  invloed is op je succes. Wie bereid is dat in een vroeg stadium te onderkennen, vergroot zijn slaagkans in de startersmarkt aanzienlijk.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie