Betaal niet teveel, gebruik de aftrekposten
Ontzeg jezelf niet waar je recht op hebt.

Betaal niet teveel, gebruik de aftrekposten

Redactie Baaz

Elk jaar weer laten ondernemers behoorlijk wat geld liggen. Ondernemersplatform ZIP geeft negen manieren om je spaarpot te spekken.

Het is al niet makkelijk, ondernemen in crisistijd, dus ontzeg jezelf geen geld waar je recht op hebt. Het kost je misschien wat speurwerk, maar er zijn een heleboel aftrekposten waar je een beroep op kunt doen. Betaal niet teveel en check of de onderstaande regelingen op jou van toepassing zijn.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 omgevormd tot een vast bedrag van € 7.280,-. Voorwaarden: je oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit en je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Voor ondernemers die zich in de breedste zin van het woord bezighouden met technologische vernieuwingen is er de WBSO. Het financiële voordeel dat de WBSO kan opleveren hangt onder andere af van de individuele bedrijfssituatie. Zelfstandig ondernemers die minimaal 500 uur per jaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk kunnen in aanmerking komen voor een S&O-aftrek over de bruto jaarwinst van 11.806 euro, voor starters is dit zelfs 17.710 euro.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers, bovenop de zelfstandigenaftrek. Je moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen: je hebt recht op zelfstandigenaftrek. Deze is in de vijf jaar hiervoor maximaal twee keer gebruikt. Je hebt recht op een speciale startersaftrek als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt.

Meewerkaftrek

Als jouw partner onbetaald meewerkt in het bedrijf, mag je een bedrag van je winst aftrekken. De hoogte hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw partner meewerkt. Voorwaarde is wel dat je voldoet aan het urencriterium.

Middeling sterk wisselende inkomens

Zelfstandig ondernemers verdienen niet elk jaar hetzelfde inkomen. Er zitten soms vette en soms magere jaren bij. Het progressieve belastingstelsel in Nederland maakt dat je bij veel winst veel belasting moet betalen. Door nu het inkomen gelijk te verdelen ‘te middelen’ over een periode van drie jaar, kan een ondernemer de pieken in zijn verdiensten verlagen, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Is het verschil hoger dan 545 euro dan krijgt de zzp’er het teveel betaalde bedrag terug.

Afhankelijk van de verdiensten kan dit voor veel ondernemers enkele honderden tot duizenden euro’s opleveren.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Je kunt als zelfstandig ondernemer fiscaal voordelig geld opzij zetten voor jouw pensioen. Hier hoef je voorlopig geen belasting over te betalen. Je mag per jaar maximaal twaalf procent van jouw winst gebruiken voor de FOR. Wel geldt er een maximum bedrag. Voorwaarde is dat je nog geen 65 bent (aan het begin van het kalenderjaar).

Willekeurige afschrijving

Spullen die je koopt voor jouw bedrijf mag je als starter 'willekeurig' aftrekken. Je mag dan zelf bepalen hoeveel je afschrijft. Voorwaarden zijn wel dat je een eenmanszaak, vof, cv of maatschap hebt.

Mkb-winstvrijstelling

Als extra aftrekpost hoef je over 14% van jouw winst geen belasting te betalen. Dit is de winst ná aftrek van andere aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek. Let op, in 2012 was de MKB-winstvrijstelling nog 12 twaalf procent. Als je aangifte doet over het jaar 2012, moet je dus nog uitgaan van dat percentage.

Overige aftrekposten

Overige aftrekposten, bijvoorbeeld voor investeringen, als je een bedrijfsruimte hebt. Ook bij een bedrijf aan huis kan je onder voorwaarden bepaalde aftrekposten toepassen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie