Advies van DAS

Bedrijfspand huren: welke afspraken kun je maken?

Ramon van Lieshout
In de wet is bepaald dat voor een middenstandsbedrijfsruimte, of misschien ken je het beter onder de naam ‘290-bedrijfsruimte’, een huurperiode geldt van vijf jaar of langer.

Een huurperiode van vijf jaar wordt zonder opzegging, op grond van de wet, automatisch verlengd met opnieuw een periode van vijf jaar. Na tien jaar wordt het dan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ondernemers vinden die termijnen vaak niet meer van deze tijd. De wet legt echter die termijnen nog op. Juist bedoeld om de huurder te beschermen.

Huurperiode

De periode van vijf jaar en de opzeggronden zijn dus niet zozeer ter bescherming van verhuurders bedoeld, maar juist voor huurders zodat zij hun, vaak niet geringe, investeringen terug kunnen verdienen en bijvoorbeeld een vast winkelpubliek kunnen aantrekken. Onderhandelen en bepaalde afspraken maken kan altijd. Je kunt bijvoorbeeld onderling een huurperiode van drie jaar afspreken. De wet steekt er wel een stokje voor als één van de partijen die afspraak niet nakomt. Wettelijk zit je dan namelijk aan een termijn van vijf jaar vast en kan je de kortere periode van drie jaar niet afdwingen.

Eerste overeenkomst

Dat is anders bij de eerste huurovereenkomst tussen partijen. De wetgever biedt je de mogelijkheid om een eerste huurperiode van twee jaar af te spreken. De bedrijven krijgen zo de kans na twee jaar te stoppen of te verhuizen omdat bijvoorbeeld een grotere ruimte gewenst is.

Huurprijs

Als huurder spreek je zelf een huurprijs af met je verhuurder. De hoogte hiervan is niet in de wet geregeld. Dit geldt zowel voor een middenstandsbedrijfsruimte als voor overige bedrijfsruimte. Je mag dus elke prijs afspreken die je wilt. De huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte kan elke vijf jaar worden herzien, tenzij de overeenkomst voor een langere periode dan vijf jaar is gesloten. Het wettelijke criterium voor huurverhoging is de gemiddelde prijs van een vergelijkbare bedrijfsruimte in de nabije omgeving, gerekend over de vijf voorafgaande jaren. Voor overige bedrijfsruimte geldt dit niet.  Dan ben je volledig vrij om een huurprijswijziging onderling af te spreken. Als huurder word je niet door de wet tegen een huurverhoging beschermd. Dus, als je het niet eens bent met een nieuw voorstel van de verhuurder, mag je de huurovereenkomst beëindigen.

afbeelding van Ramon van Lieshout

Ramon van Lieshout | Jurist bij DAS

Ramon is jurist bij Flexx van DAS. Hij biedt hulp bij arbeidszaken en contractuele geschillen over onroerend goed. Hij werkt zowel voor ondernemers als particulieren en helpt ze bij ontslag, loonvorderingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, huurovereenkomsten en koop/verkoop van woning en burenzaken.

Bekijk alle artikelen van Ramon