Bedrijfsorganisaties halen profijt uit incident- en kwaliteitsmanagement

Bedrijfsorganisaties halen profijt uit incident- en kwaliteitsmanagement

Redactie Baaz
Bedrijfsorganisaties streven over het algemeen altijd naar groei, al is dit verre van makkelijk. Om een bedrijf te laten groeien dient de gehele organisatie dezelfde kant op te kijken, vooruit.

Een gezamenlijke visie vereist echter een hoop werk en toewijding van al het personeel. Deze vooruitstrevende visie kan behaald worden wanneer een bedrijf openstaat om te leren en zichzelf te verbeteren. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er streng gekeken wordt naar de gemaakte fouten en hier adequaat op gereageerd wordt. Zo helpen incident- en kwaliteitsmanagement bij de verbetering van een bedrijf om zodoende te kunnen groeien. In dit artikel zal worden uitgelegd wat de beide managementvormen voor een impact kunnen hebben op bedrijfsorganisaties. 

De werking en meerwaarde van incidentmanagement

Diverse bedrijven leren helaas onvoldoende van hun gemaakte fouten. Daarbij komt ook dat veel bedrijven te weinig grip hebben op bedrijfskwaliteit en veiligheid. Dit komt voornamelijk doordat deze organisaties verreweg te weinig tijd besteden aan incident management en dit is jammer. 

Vaak is de reden hiervoor dat bedrijven te weinig inzicht en overzicht hebben op het gebied van incidenten, of de juiste mensen ontbreken. Een incident managementsysteem komt voor in verschillende vormen. Een voorbeeld hiervan is het melding en analyseringssysteem. Dit systeem maakt het voor medewerkers mogelijk om allerlei gebeurtenissen en incidenten direct te melden en registreren. Op deze manier krijgt een bedrijf inzicht een gemaakte foutjes, klachten of afwijkingen. 

Het verkregen inzicht kan direct gebruikt worden om adequate stappen te ondernemen zodat dezelfde fouten in de toekomst niet gemaakt zullen worden. Het gevolg hiervan is dat een bedrijf zich aanzienlijk verbeterd en leert van fouten. Dit resulteert in een hogere kwaliteit en ook dit kan gemanaged worden. Lees hieronder meer over kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement verbeterd een bedrijf

De kwaliteit van een bedrijf verhogen is uitermate belangrijk wanneer groeien een doel is. Vaak wordt deze kwaliteit verhoogd doordat er vragenlijsten en checklists gemaakt worden. Deze worden vervolgens afgenomen tijdens (product)evaluaties, audits, tracers, veiligheidsrondes en nog veel meer andere metingen. 

Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in verbeterpunten van een bedrijf. Een voorbeeld van eigen evaluatie kan bijvoorbeeld zijn of de organisatie voldoet aan alle veiligheidseisen die door de wet zijn vastgesteld. Een ander voorbeeld is het gebruik vaan een checklist om bepaalde producten of machines na te lopen of deze voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Om deze resultaten overzichtelijk in kaart te brengen wordt veelal gebruik gemaakt van kwaliteitsmanagement software.

Deze software maakt het mogelijk om alle stappen omtrent kwaliteitsverbetering overzichtelijk te doorlopen, van planning tot de uiteindelijke implementatie van onderzoeksresultaten. Concluderend is dat incidentmanagement en kwaliteitsmanagement een ontzettende meerwaarde kan bieden aan de verbetering van een bedrijf.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie