Bedrijfs- en consumenteninformatie: de risico’s in kaart voor je bedrijf
Bedrijfs- en consumenteninformatie: de risico’s in kaart voor je bedrijf

Bedrijfs- en consumenteninformatie: de risico’s in kaart voor je bedrijf

Redactie Baaz
Ondernemers in het mkb kijken vaak minder kritisch naar hun klanten op momenten dat het economisch slechter gaat. Op zich heel begrijpelijk, je wilt immers zoveel mogelijk werk binnenhalen. Toch is het risicovol om iedere klant maar aan te nemen, of dat nu een bedrijf is of een particulier. Het gaat binnen het mkb vaak om lagere bedragen dan in het grootbedrijf, maar de gevolgen zijn relatief groot als het mis gaat.

Voor bedrijven die veel zaken doen met consumenten is het vaak lastig te voorspellen waar de betalingsproblemen zich zullen voordoen. De laatste jaren waren het met name de tweeverdieners met een koophuis die in de problemen kwamen. Als je op basis van twee inkomens een huis hebt gekocht en een van de inkomens komt te vervallen door een ontslag, dan heb je de poppen al aan het dansen. Dat heeft vaak desastreuze gevolgen. Dezelfde ontwikkeling zie je ook bij bedrijven, ondernemers worden dan geconfronteerd met bijvoorbeeld een trouwe en loyale zakenpartner die ineens niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Dan komt een klein bedrijf al snel in de problemen.

Kredietwaardigheid

Ik merk dat ondernemers binnen het mkb te veel gericht zijn op het hier en nu. Kleine bedrijven kunnen veel meer doen om risico’s te voorkomen. Je kunt met gebruik van kredietinformatie de kredietwaardigheid van je klanten checken en ervoor zorgen dat je de juiste klant voor je bedrijf kunt binnenhalen. Hierbij is klantbehoud ook van groot belang. Je moet dus niet alleen de kredietwaardigheid checken, maar ook of iemand lang klant blijft. Daarnaast is het van levensbelang om te weten wie je goede klanten zijn. Daar wordt te weinig naar gekeken. Als je als ondernemer pas na drie jaar gaat verdienen aan een klant en die klant is na een jaar al weg, dan heb je een probleem. Je moet investeren in de lange termijn, je moet ervoor zorgen dat je uiteindelijk een gezond klantenbestand hebt. Het verkrijgen van bijvoorbeeld consumenten- of bedrijfsinformatie wordt steeds goedkoper. Dat heeft te maken met de opkomst van nieuwe toetreders in de markt en het steeds meer delen van informatie. Het analyseren van informatie zoals jaarstukken werd voorheen door mensen gedaan, maar inmiddels is dat geautomatiseerd. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat het maken van rapportages goedkoper kan en daarmee wordt kredietinformatie makkelijker en breder beschikbaar voor het mkb. Daar kunnen veel ondernemers hun voordeel mee doen.

Wet en regelgeving

Er zullen met de komst van nieuwe wet- en regelgeving wel aanpassingen komen op het gebruik van kredietinformatie. Er komen veranderingen in het verstrekken en verwerken van informatie van consumenten. De privacy van de consument wordt strenger beveiligd. De consument krijgt steeds meer controle over zijn eigen data en moet nog nadrukkelijker toestemming geven voor wat er met zijn data gebeurt. Dat de consument beschermd wordt, is een goede ontwikkeling. Dat is zeker iets om rekening mee te houden als je gebruik maakt van consumenteninformatie. Wij zullen dat ook altijd respecteren en er naar handelen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie