Banenverlies door extra loonstijging
Lonen omhoog, banen weg

Banenverlies door extra loonstijging

Redactie Baaz

'Er meer loonruimte is dan gedacht'. DNB komt tot deze conclusie door een nieuwe berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ), waarin het inkomen van zzp’ers op een andere manier wordt meegenomen. 'Hoogst onverstandig', vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens ondernemersorganisaties is de DNB-analyse namelijk in strijd met een eerdere studie van het Centraal Planbureau. Deze heeft ook gekeken naar het toegerekende inkomen van zelfstandigen.

Arbeidsinkomenquote stabiel

Het CPB kwam destijds tot de conclusie dat de arbeidsinkomensquote volgens verschillende manieren van berekenen stabiel is, in tegenstelling tot de DNB.  De AIQ voor niet-financiële sectoren zou juist fors zijn opgelopen. Voor de komende jaren verwacht het CPB dat de arbeidsinkomensquote stabiel blijft. Door de lichte verbetering van de winstmarge durven bedrijven volgens het CPB meer bedrijfsinvesteringen te doen, wat vervolgens zal leiden tot groei en werkgelegenheid.

Achterblijven koopkracht

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat de koopkracht is achtergebleven. Ze wijten dit aan het grote verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het netto inkomen voor de werknemer. “Dat die wig is gegroeid is funest voor de koopkracht. Lastenverlichting is de enige route, maar dat ligt op de weg van de politiek”.  aldus de ondernemersorganisaties. Een extra loonstijging zorgt vooral banenverlies en verlies aan concurrentiekracht. Terwijl de werkloosheid nu en de komende jaren maar langzaam daalt. “Bovendien ligt de periode van geleide loonvorming al decennia achter ons”.

Verhogen inflatie

De winstgevendheid van bedrijven verschilt per bedrijfstak en per onderneming. “Om deze reden zou het goed zij als de toezichthouder niet meer van dit soort uitspraken doet. In plaats daarvan kan deze zich concentreren op zijn belangrijkste doelstelling in ECB-verband: het verhogen van de inflatie. Tot u toe zijn de monetaire autoriteiten hierin niet geslaagd”, vinden de ondernemersorganisaties. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie