Agile als de ultieme tool voor high performance-organisatie

Redactie Baaz
Een strategie uitstippelen en lineair uitvoeren? Het is niet meer van deze tijd. We leven in een wereld vol onzekerheden waarop je als bedrijf voortdurend moet inspelen.

Peter Stoppelenburg zien hoe je als bedrijf de condities kunt creëren voor continue verandering, innovatie en high performance en hoe agile daar een cruciale rol in speelt. 

Zelfkennis aan de basis van high performance

Disruptieve innovaties zijn aan de orde van dag. Alles lijkt mogelijk en niets is meer zeker. Dit vereist om te beginnen een andere invulling van de leiderschapsrol. Als leider moet je vooral het voortouw nemen in het faciliteren van transformaties. Je doet dit het best door allereerst naar jezelf te kijken, aldus Stoppelenburg. 

Alleen wanneer een leider naar zijn eigen routines en automatismes durft te kijken, kan hij de routines van de organisatie veranderen. Zelfkennis is daarmee het uitgangspunt en de randvoorwaarde voor high performance in dynamische tijden. 

Vijf kernelementen

Stoppelenburg stelt dat er vijf kernelementen nodig zijn op weg naar high performance: een hoger doel, systemische kennis van de organisatie, dienend leiderschap, agile organiseren en de menselijke maat. 

Meer nog dan voorheen is de focus op een hoger doel en zingeving van belang. Daarnaast moet je je organisatie leren bekijken door een systemische bril. Je moet de diepere systemische krachten van de organisatie volledig doorgronden om succesvolle transformaties mogelijk te maken. Zo kan er een agile organisatie ontstaan die excelleert. 

Stoppelenburg laat zien hoe je mindset en vaardigheden kunt veranderen met als doel innovatie. Tot slot houdt Stoppelenburg een overtuigend betoog voor het belang van menselijkheid. Wees wijs, vriendelijk en altruïstisch, zo luidt zijn advies. 
 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie