Aart Rupert (Damen) is CIO of the Year 2023

Aart Rupert (Damen) is CIO of the Year 2023

Redactie Baaz

Aart Rupert, CDO van scheepsbouwer Damen, is winnaar van de CIO of the Year Award 2023. Hij dankt de prijs aan zijn strategische visie op digitalisering, de transformatie die hij heeft ingezet en het in de markt zetten van een nieuwe business unit (Damen Triton). "Aart heeft zich sterk ontwikkeld in zijn rol, ook als aanjager van een digitale, business-gedreven transformatie", zegt juryvoorzitter Bernhard van Oranje. “Een ‘oude’ maakindustrie als scheepsbouw transformeren in een Maritime Solution Provider is geen sinecure en al helemaal niet als familiebedrijf.”

De voormalige CIO, tegenwoordig CDO van Damen, kwam als beste kandidaat uit het selectieproces. Dit doortimmerde traject bestaat onder meer uit de Digital Acceleration Index (het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek door BCG, The Boston Consulting Group), het intensieve leiderschap-assessment van Squadra en een evaluatie van de rol in de Nederlandse CIO-gemeenschap door de redactie van CIO TV.

De CIO of the Year Award is op dinsdag 21 november uitgereikt tijdens CIODAY2023. Naast de winnaar waren Arno van den Berg (Vandebron), Pieter Halenbeek (Kamer van Koophandel) en Michiel Valk (Essent) genomineerd voor de titel. Zij kenmerkten zich evenals Aart Rupert door een sterke gerichtheid op mensen en resultaten. “Je ziet dat technologie-verantwoordelijken in steeds bredere zin hun stempel op de organisatie drukken”, constateert Rob Beijleveld, CEO van ICT Media en initiatiefnemer van de CIO of the Year Award. “Aart toont aan dat ook bedrijven in de maakindustrie met een min of meer traditionele achtergrond kunnen transformeren en innoveren. En hoe.”

De rol van de CIO is steeds meer gericht op transformatie. Ook Ruperts rol is in tien jaar tijd veranderd. Waar de rol van tech leider wordt belegd of hoe deze heet, is onbelangrijk, het gaat erom dat hij of zij iedereen meekrijgt in de transformatie. Die transformatie is geen lineair proces, eerder een verzameling parallelle projecten voor optimalisering van de organisatie en testen van nieuwe oplossingen, aldus de winnende CIO. Een transformatie is ook nooit afgerond, omdat er steeds weer nieuwe innovaties komen. De rol van talent heeft hierin een grote bijdrage: veel nieuwe use cases worden op de werkvloer bedacht.

Rupert, die zichzelf kenschetst als koersvaste enabler, benadrukt het belang van een ecosysteem met partners die hun klant kennen. Consultants moeten tech, digitalisering en cultuur begrijpen en de complexiteit van achterliggende veranderingen kunnen doorgronden. Het is belangrijk dat partners niet te generiek denken en zich verdiepen in hun klant.

Met behulp van de platformen van marktleiders, heeft Damen, zonder maatwerk, efficient zijn transformatie kunnen versnellen. Het bedrijf is overgestapt naar product lifecycle management, waarbij het de volledige keten vanuit één datamodel kan beheren: design, engineering, manufacturing engineering en services. Daardoor kan Damen heel flexibel reageren op wijzigingen tijdens het bouwproces van een schip, maar ook op veranderingen in regelgeving. Daarnaast faciliteert het bedrijf via een aparte tak, Damen Triton, connected vessels en predictive maintenance. "Het opzetten van zo’n datamodel is voor veel bedrijven een enorme uitdaging, maar Aart heeft het voor elkaar gekregen", aldus Marc Schuuring van BCG.

Over de CIO of the Year Award

Bij de CIO of the Year Award is een strikt en objectief proces gevolgd, waarbij de prijs is toegekend aan de kandidaat die het hoogst scoort op geleverde prestaties en de manier waarop deze zijn of haar rol en functie invult. Dat er uiteindelijk één winnaar is gekozen, betekent geenszins een negatieve beoordeling van de andere genomineerden. Zij waren allen podiumwaardige kandidaten.

In de beoordeling door BCG en Squadra telden zaken mee als performance, perceptie door de business en ook persoonlijke competenties. De afsluitende jurybijeenkomst in Baxter Building te Amsterdam, waar alle genomineerden present waren, gold als een laatste validatie van het selectieproces.

De kernjury werd dit jaar gevormd door Martijn Koning (CIO Platform Nederland en CDO AutoBinck), Marc Schuuring (BCG), Tjibbe van der Zeeuw (Squadra) en Rob Beijleveld (ICT Media). Bernhard van Oranje (Levi9) is juryvoorzitter. Nieuw in het gezelschap was Mel Jacobs (CIO ABN AMRO), die voor de verkiezing van 2024 zal plaatsmaken voor de winnaar van 2022, Rob Visser (CIO NN).

CM.com wint Tech Hero Award

Naast de uitreiking van de CIO of the Year Award is gisteren ook de Tech Hero Award uitgereikt. Jeroen Glabbeek, CEO van CM.com, mocht de prijs in ontvangst nemen. Het bedrijf dankt de prijs aan zijn innovatieve oplossingen voor conversational commerce. Met het communicatie- en betaalplatform van CM.com kunnen marketing, sales en customer service hun betrokkenheid met klanten via meerdere mobiele kanalen automatiseren en in combinatie betaalmogelijkheden bieden.

Naast CM.com waren ook FastID, dat een oplossing biedt voor biometrische identiteitscontrole en XXImo, mobiliteitsmanagement-provider voor bedrijven, genomineerd voor de prijs, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt.

Partijen die voor de Tech Hero Award in aanmerking komen, hebben hun business om hun digitale kern heen gebouwd. Ze zijn toekomstvast en zo georganiseerd dat ze met de laatste ontwikkelingen kunnen meebewegen. “Wij benchmarken organisaties qua fundamentele technologische capabilities”, aldus de jury. “Bedrijven moeten bewijzen dat fundamentele veranderingen kunnen doorvoeren en zichzelf zonodig operationeel en qua business kunnen vernieuwen.” De Tech Hero Award wil bedrijven voor het voetlicht brengen die een inspiratiebron vormen voor andere organisaties, sectoren en de samenleving als geheel. “Bedrijven waar we allemaal iets van kunnen leren”, zo stelt de jury.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie