Aantal Nederlandse faillissementen stagneert

Aantal Nederlandse faillissementen stagneert

Redactie Baaz
Het aantal faillissementen in Nederland daalt in 2018 met 13 procent. Het ligt hiermee op 51 procent van het niveau van voor de crisis. In 2019 treedt voor het eerst een stagnatie op van het aantal faillissementen.

Trendbreuk faillissementen

Dit is een duidelijke trendbreuk in vergelijking met de periode van 2014 tot en met 2017, toen jaarlijks sprake was van een daling met dubbele cijfers. Hoewel de economische vooruitzichten voor Nederland ook in de komende jaren positief zijn, kunnen politieke ontwikkelingen in Italië en de blijvende onzekerheid over de brexit roet in het eten gooien. Het wordt voor ondernemers dus wel oppassen geblazen de komende jaren, zodat deze niet worden verrast door ontwikkelingen in omringende landen.

Gunstige vooruitzichten faillissementen

De gunstige vooruitzichten voor Nederland houden ook in de komende jaren aan. De verwachting voor 2018 is een economische groei van 2,7 procent. Deze groei wordt breed gedragen door de stijgende consumptie, investeringen en de groei van de export. De particuliere bestedingen zitten ook dit jaar in de lift dankzij het grote consumentenvertrouwen, de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de koopkracht.

In 2019 remt de economische groei iets af naar 1,7 procent, doordat de koopkracht iets daalt door de hogere inflatie en de bijdrage vanuit de netto handel afneemt. De verwachte daling van het aantal faillissementen in 2019 is met 13 procent ongeveer hetzelfde als een kwartaal geleden.

Risico’s binnen eurozone toegenomen

Wereldwijd zijn de economische vooruitzichten voor 2019 ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De internationale conjunctuur wordt nog steeds gesteund door een lage rente, een positief sentiment en de belastingverlaging in de Verenigde Staten. De economische groei in de eurozone vertraagt in 2019 iets. Dit komt volgens Atradius doordat de consumptieontwikkeling verzwakt, vanwege een gematigde loonontwikkeling in combinatie met een stijgende inflatie en afnemende handelsgroei.

Economische risico's 

Verder zijn de economische risico’s in de eurozone de afgelopen maanden toegenomen. De tijd die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog rest om een akkoord te sluiten over de Britse uittreding begint op te raken. 'Als in de komende maanden geen akkoord met de EU tot stand komt, ligt een ‘harde brexit’ in het vooruitzicht. Zo’n chaotische brexit vormt voor Nederland, voor wie het VK een belangrijke handelspartner is, een risico.

Een ander risico voor de eurozone is het conflict tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over de begroting voor 2019. Als deze situatie escaleert, kan dat leiden tot een verslechtering van het vertrouwen, wat schadelijk is voor de Italiaanse economie en negatieve uitstralingseffecten heeft naar de rest van Europa. Naar verwachting zal de stijging van het aantal faillissementen in Italië in 2019 minstens 4 procent bedragen.”'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie